Dane z nehnuteľnosti

Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2009

V roku 2009 sa sadzby daní z nehnuteľností v 84 okresných mestách a mestských častiach Bratislavy oproti minulému roku zvýšili v priemere len o 0,47 %. Osem miest sadzby nemenilo vôbec a v ďalších 50 mestách sa sadzby daní z nehnuteľností zmenili o menej ako jedno percento v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podľa Róberta Kičinu, výkonného riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS): „Nepatrné pohyby sadzieb v týchto mestách súvisia pravdepodobne s prechodom na novú menu a zaokrúhľovaním sadzieb daní, pričom tri štvrtiny sledovaných miest zaokrúhlilo sadzby smerom nadol.“ Dvanásť miest sadby daní znížilo, pričom k najvýraznejšiemu poklesu došlo v Trenčíne (-11%), Bardejove (-9,2%) a Tvrdošíne (-6,1%). V štrnástich mestách došlo naopak k nárastu sadzieb. Najviac narástli dane z nehnuteľností v Považskej Bystrici (+20,8%), Lučenci (+13,5%) a Sobranciach (+11,3%), no i napriek tomuto zvýšeniu sú dane z nehnuteľností v spomenutých mestách pod celoslovenským priemerom a Sobrance zostávajú aj v tomto roku okresom s druhým najnižším daňovým zaťažením.

Priemerné sadzby dane z nehnuteľností sú v porovnaní s rokom 2004, keď ich výšku určoval štát zákonom, viac ako dvojnásobne vyššie. „Dane z nehnuteľností vzrástli najprudšie medzi rokmi 2004 a 2005 kedy mohli samosprávy prvýkrát slobodne rozhodnúť o ich výške. V ďalších rokoch sa rast výrazne spomalil“, hovorí R. Kičina.

Z jednotlivých sadzieb daní z nehnuteľností zaznamenala najvýraznejší medziročný pokles, v priemere o necelých osem percent, daň zo stavebných pozemkov. Jej priemerná výška v roku 2009 je 0,301€/m2. O pol percenta poklesla v sledovaných mestách daň z bytov, ktorá dosiahla priemernú výšku 0,194€/m2. Daň zo stavieb určených na bývanie naopak o pol percenta narástla a je na úrovni 0,197€/m2. Pri daniach z nehnuteľností, ktoré sa týkajú podnikateľov, PAS zaznamenala nepatrné nárasty priemernej výšky dane za priemyselné stavby (+0,86% na úroveň 2,036€/m2) a dane za stavby na ostatné podnikanie (+1,04% na úroveň 2,942€/m2). Treba zároveň zdôrazniť, že práve spomenuté dve dane majú spomedzi všetkých daní z nehnuteľností najvyššie sadzby a v minulých rokoch zaznamenali najprudší nárast.

Rebríček miest podľa výšky daní z nehnuteľností v roku 2009

Na základe získaných dát PAS aj v tomto roku pripravila rebríček okresných miest zoradených podľa výšky daní z nehnuteľností. Rebríček zároveň informuje, o koľko sa dane z nehnuteľností v sledovaných mestách odlišujú od celoslovenského priemeru.

Poradie * Mesto Pomer výšky daní z nehnuteľností k celoslovenskému priemeru
1. (1.) Gelnica 34,7%
2. (2.) Sobrance 37,4%
3. (3.) Medzilaborce 40,6%
4. (4.) Tvrdošín 47,6%
5. (5.) Turčianske Teplice 57,5%
6. (6.) Humenné 58,3%
7. (7.) Banská Štiavnica 60,1%
8. (9.) Zlaté Moravce 63,2%
9. (10.) Poltár 63,7%
10. (8.) Bánovce nad Bebravou 64,1%
11. (12.) Kežmarok 64,9%
12. (13.) Revúca 66,0%
13. (21.) Snina 67,8%
14. (14.) Trebišov 67,9%
15. (15.) Námestovo 68,1%
16. (16.) Nové Zámky 70,1%
17. (11.) Ilava 70,2%
18. (18.) Detva 70,5%
19. (19.) Bytča 70,7%
20. (22.) Žarnovica 70,7%
21. (20.) Stropkov 70,8%
22. (23.) Dolný Kubín 73,0%
23. (27.) Sabinov 74,8%
24. (26.) Svidník 75,4%
25. (29.) Levoča 77,9%
26. (28.) Čadca 78,0%
27. (24.) Partizánske 78,3%
28. (42.) Bardejov 79,3%
29. (30.) Brezno 80,0%
30. (31.) Kysucké Nové Mesto 80,1%
31. (32.) Hlohovec 80,5%
32. (33.) Vranov nad Topľou 81,1%
33. (34.) Zvolen 83,3%
34. (35.) Michalovce 83,5%
35. (38.) Prievidza 85,2%
36. (37.) Topoľčany 85,3%
37. (25.) Považská Bystrica 86,9%
38. (17.) Stará Ľubovňa 87,2%
39. (40.) Martin 87,2%
40. (39.) Spišská Nová Ves 89,1%
41. (43.) Šaľa 90,1%
42. (44.) Malacky 92,1%
43. (45.) Rožňava 93,5%
44. (47.) Myjava 93,9%
45. (36.) Lučenec 95,0%
46. (46.) Žilina 95,7%
47. (50.) Krupina 95,8%
48. (41.) Galanta 96,3%
49. (55.) Nové Mesto nad Váhom 96,6%
50. (48.) Levice 97,5%
51. (51.) Komárno 99,3%
52. (52.) Poprad 99,7%
53. (53.) Veľký Krtíš 101,8%
54. (54.) Rimavská Sobota 104,8%
55. (49.) Dunajská streda 105,1%
56. (56.) Liptovský Mikuláš 107,0%
57. (57.) Žiar nad Hronom 109,4%
58. (58.) Ružomberok 110,9%
59. (59.) Banská Bystrica 116,1%
60. (62.) Senica 118,9%
61. (60.) Senec 122,4%
62. (64.) Prešov 126,1%
63. (61.) Skalica 132,7%
64. (65.) Bratislava-Devín 133,1%
65. (73.) Trenčín 134,4%
66. (63.) Púchov 134,7%
67. (66.) Bratislava-Záhorská Bystrica 136,8%
68. (67.) Bratislava-Lamač 136,8%
69. (68.) Bratislava-Vajnory 139,1%
70. (69.) Bratislava-Čuňovo 140,6%
71. (70.) Bratislava-Rusovce 141,7%
72. (71.) Nitra 146,9%
73. (72.) Bratislava-Dúbravka 150,8%
74. (74.) Bratislava-Rača 153,8%
75. (76.) Pezinok 154,0%
76. (75.) Bratislava-Devínska Nová Ves 155,1%
77. (77.) Bratislava-Ružinov 156,3%
78. (78.) Bratislava-Vrakuňa 156,3%
79. (80.) Bratislava-Petržalka 157,2%
80. (81.) Bratislava-Podunajské Biskupice 158,7%
81. (83.) Piešťany 161,5%
82. (82.) Trnava 164,9%
83. (79.) Košice 173,7%
84. (84.) Bratislava-Staré Mesto 181,5%

*pozn.: číslo v zátvorke vyjadruje umiestnenie okresu v minuloročnom rebríčku

Kalkulačka daní z nehnuteľností

Súčasťou databázy rebríčkov miestnych daní je interaktívna kalkulačka daní z nehnuteľností, ktorá užívateľovi umožňuje vypočítať celkovú výšku dane podľa zadanej štruktúry nehnuteľností v jednotlivých mestách SR. Podnikateľ, ktorý na svoje podnikanie potrebuje pozemok s rozlohou 1500 m2 a výrobnú halu s rozlohou 1000 m2 by za tieto nehnuteľnosti v roku 2009 zaplatil najnižšiu daň v Gelnici (680,-€), Medzilaborciach (847,-€)a vo Svidníku (855,-€). Najvyššiu daň by naopak zaplatil v Rimavskej Sobote (4018,-€), Žiari nad Hronom (3693,-€) a až následne v Bratislave – mestskej časti Staré mesto (3692,-€). Najvýraznejšie by sa tomuto podnikateľovi zvýšila daň v porovnaní s minulým rokom v Ilave (+32%), hoci jej celková výška 2029,-€ je mierne pod sumou 2087,-€, čo predstavuje priemernú výšku dane v sledovaných mestách za uvedenú kombináciu nehnuteľností.

Podnikateľská aliancia Slovenska monitoruje vývoj daní z nehnuteľností od roku 2004 kedy právomoc stanovovať ich výšku prešla zo štátu na samosprávy. Hlavným zámerom PAS pri tvorbe rebríčkov daní z nehnuteľností je informovať podnikateľov, ako aj širokú verejnosť, o výške sadzieb daní v jednotlivých mestách a tým podporiť daňovú konkurenciu, ktorá bráni neúmernému zvyšovaniu daní na miestnej úrovni a zároveň vytvára tlak na efektívnejšie financovanie, využívanie a správu verejných statkov.

Číselné údaje do aktuálnej databázy prebrala PAS zo všeobecných záväzných nariadení zverejnených na internetových stránkach miest a zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Údaje zodpovedajú centrám jednotlivých okresných miest a sú uvedené bez výnimiek.

Rebríčky daní z nehnuteľností (vo formáte .pdf)

Stiahnite si Rebríčky a kalkulačku daní z nehnuteľností do svojho PC (po kliknutí pravým tlačítkom myši na linku vyberte voľbu „Uložiť ako“)

Postup pre správne spustenie programu:

1) Otvorte program MS Excel
2) Kliknite na „Nástroje“ (Tools), následne na „Makro“ (Macro) a následne na „Zabezpečenie“ (Security)
3) Vyberte nízku úroveň (low) ochrany, kliknite ok
4) Teraz otvorte súbor „menu_projekty_dan_z_nehnutelnosti_2009_kalkulacka.xls“ uložený vo Vašom počítači

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.