Kategória - Superindex PAS

Nástroj PAS od roku 2010 na hodnotenie kvality podnikateľského prostredia v SR, v porovnaní s krajinami sveta kombinujúci výsledky 4 renomovaných svetových indexov, a to Svetové ekonomické fórum (WEF), Svetová banka (WB), Heritage Foundation a Transparency International. Superindex PAS ako kombinácia jednodlivých indexov odstraňuje ich nedostatky, čím vytvára naobjektívnejší pohľad na stav podnikateľského prostredia SR v porovnaní s inými krajinami.