Kategória - IPP

Unikátny index názorov podnikateľov na zmeny podnikateľského prostredia v SR v čase. Od roku 2001 sledujeme vývoj názorov podnikateľov na stav podnikateľského prostredia v SR, čo robí tento index unikátnym v SR. Zároveň sa podnikatelia pravidelne vyjadrujú k prijatým zákonom v danom období a hodnotia ich dôležitosť a ich prospešnosť pre podnikateľský stav.