Kategória - Prieskumy

Nástroj PAS prostredníctvom ktorého zisťujeme názory podnikateľského stavu, prierezovo od najmenších po najväčších podnikateľov, z celého územia SR. Je to hlas podnikateľov na aktuálne, celospoločenské, podnikateľské témy, ktorý sa našim prostredníctvom dostáva do médií, k politikom ako aj ku kompetentným úradníkom.