Aktuality Prieskumy

PRIESKUM: Podnikatelia pomoc rodinám podporujú. Musí však byť cielená.

Napísal PAS

Tzv. „protiinflačný balíček“ Igora Matoviča vnímajú slovenskí podnikatelia ako potrebný. Pomoc by však mala ísť len tým rodinám, ktoré ju skutočne potrebujú. Myslí si to takmer 60 % (58,2 %) opýtaných z aktuálneho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

Opačný názor má viac ako tretina (36,7 %) účastníkov prieskumu. Podľa nich prinesie návrh ministra financií skôr opačný efekt – zvýšená spotreba povedie k ďalšiemu nárastu cien. Viac ako štvrtina podnikateľov (26,6 %) odporúča vláde využiť na pomoc rodinám iné nástroje a celú aktivitu hodnotí ako nepremyslenú. Proti akejkoľvek pomoci na úkor prehlbovania deficitu štátneho rozpočtu je 16,5 % respondentov.

Najčastejšie odporúčaným opatrením na zníženie dopadu vysokej miery inflácie je zníženie DPH na energie (37,5 % respondentov), zníženie odvodov zo mzdy zamestnancov (35 %) a DPH na základné potraviny (33,8 %). Naopak zvýšiť by sa podľa podnikateľov mal nezdaniteľný základ dane (27,5 %), životné minimum či daňový bonus (oba po 22,5 %).

Do prieskumu sa zapojilo 80 podnikateľov (67 právnických osôb a 13 živnostníkov) z celého Slovenska.

Foto: TASR/Jakub Kotian

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.