Kategória - Cena Primus/Pessimus – hodnotenie zákonov

Dvojcena Primus/Pessimus je ocenenie predkladateľa najlepšieho zákona /Primus/ a „ocenenie“ predkladateľa najhoršieho zákona /Pessimus/ formujúceho alebo deformujúceho podnikateľské prostredie v danom roku.

Zákony do hodnotenia vyberá v I. kole Rada PAS, a to so zákonov hodnotených v danom roku v IPP, pričom ich dopĺňa na počet 24. Z tohto počtu, po hlasovaní Rady PAS postupuje do druhého kola 12 zákonov, a to 6 najlepšie hodnotených a 6 najhoršie hodnotených.

Následne prebieha hodnotenie širokou podnikateľskou verejnosťou, ktorá určuje svojim hlasovaním, ktorý zákon je najhorší a ktorý najlepší v danom roku.

Následne po medializácii zasielame navrhovateľom daných zákonov diplom Primus a diplom Pessimus.