Články Podnikateľská etika

Podnikateľská etika

Napísal PAS

S fenoménom globalizácie a vzniku veľkých medzinárodných korporácií doba totiž priniesla aj otázky etickosti konania firiem. Z pomerne ľahkej odpovede na otázku, či je správne využívať detskú prácu totiž vyvstáva mnoho ďalších problémov, ktoré už jasné nie sú. Vzniká tu séria etických otázok, ktoré sa týkajú ako dodávateľov, či producentov surovín, tak firiem, ktoré s nimi obchodujú a spotrebiteľov, pre ktorých sa celý tento proces uskutočňuje.

1. Etika a morálka

2. Podnikateľská etika

.:2.1 Podnikateľská etika ako veda

.:2.2 Podnikateľská etika v praxi

3. Rozvoj podnikateľskej etiky v praxi na úrovni podnikov a organizácií

.:3.1 Spoločenská zodpovednosť podnikov

.:3.2 Manažment a podnikateľská etika v podniku a organizácii

.:3.3 Mechanizmy aplikácie podnikateľskej etiky v podniku a organizácii

4. Informačné zdroje

 

Informácie týkajúce sa etiky a etického podnikania pripravila PAS v spolupráci s prof. PhDr. Annou Remišovou, CSc., poprednou odborníčkou na tému podnikateľskej etiky.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.