Kontakt

Adresa

Podnikateľská aliancia Slovenska, o.z.
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212

tel.: mobil: +421 905 505 327
mail: pas(z)alianciapas.sk

číslo účtu: IBAN: SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

IČO: 37927850
DIČ: 2022329859

Kontaktná osoba

Martin Lidaj
Výkonný riaditeľ PAS

mail: pas(@)alianciapas(.)sk
mobil: +421 905 505 327