Adresár oprávnených osôb na zápis do registra partnerov verejného sektora

Podnikateľská aliancia Slovenska vytvorila zoznam oprávnených osôb, ktoré túto službu reálne ponúkajú. Chceme tým vyjsť v ústrety podnikateľom, aby nemuseli hľadať v adresároch a oslovovať množstvo subjektov, kým natrafia na toho, kto službu skutočne poskytuje. V prípade záujmu o zápis do adresára nás prosím kontaktujte.

Oprávnené osoby sú podľa novely Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora notári, advokáti, banky, audítori a daňoví poradcovia. Sú jediní, ktorí môžu spoločnosť do registra vedeného Ministerstvom spravodlivosti zaregistrovať.

Do Registra partnerov verejného sektora sa musí od 1.2.2017 zaregistrovať každý podnikateľský subjekt, ktorý prijíma finančné prostriedky z verejného sektora.

Zoznam oprávnených osôb, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora (kliknutím na región si pozriete zoznam oprávnených osôb v regióne, kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Bratislava – mesto
Košický kraj 
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj
Kto to je oprávnená osoba v zmysle tohto zákona?
Je subjekt ustanovený zákonom, ktorý pre partnerov verejného sektora vykonáva činnosti v registračnom konaní a ktorý spolu zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri a ich pravidelnú aktualizáciu.Jedine oprávnená osoba komunikuje s registrujúcim orgánom. Oprávnená osoba koná za partnera verejného sektora. Podania, ktoré neurobila oprávnená osoba registrujúci orgán odmietne.