Bratislava

Oprávnené osoby, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora v Bratislave (kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

Advokátska kancelária Marônek & Partners, Bratislava
Mgr.Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava 
Advokátska kancelária Lucia Karkesová, Bratislava
JAKUBEK & PARTNERS, advokátska kancelária, Bratislava
Monika MARTONOVÁ, advokátka, Bratislava
Advokátska kancelária Lucia Karkesová, Bratislava