Bratislavský kraj

Oprávnené osoby, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora v Bratislavskom kraji (kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

Advokátska kancelária Marônek & Partners, Bratislava
Monika MARTONOVÁ, advokátka, Bratislava
Advokátska kancelária Lucia Karkesová, Bratislava
JAKUBEK & PARTNERS, advokátska kancelária, Bratislava
Monika MARTONOVÁ, advokátka, Bratislava
JUDr. Radoslav Soták, advokát, Michalovce
Advokátska kancelária Lucia Karkesová, Bratislava
Mgr.Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava