HKP Legal, s.r.o. (advokátska kancelária), Bratislava

Križkova 9, 811 04 Bratislava
telefón: +421 2 5737 3636
mobil: +421 903 244 975
mail: office@hkplegal.sk
webstránka: www.hkplegal.sk