JUDr. Blanka Gondová, advokátka, Banská Bystrica

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
telefón: +421 48 4153975
mobil: +421 905 437 122
mail: ak.gondova@akgondova.sk.