JUDr. Miroslava Čapková

Námestie Svätej Anny 20/A
911 01 Trenčín

Tel: +421 32 6521200
Fax: +421 32 6520273
Mobil (T-mobile): 0903 542623
e-mail: capkova@advk.sk