JUDr. Radoslav Soták, advokátska kancelária, Michalovce, Humenné, Vranov nad Topľou, Trebišov

Námestie Slobody 7, 071 01 Michalovce
mobil: +421 907 106 449
mail: info@advokatsotak.sk
web: www.advokatsotak.sk