Mgr. Karol Haťapka, advokát, Bratislava

Drieňová, 34, 821 02 Bratislava 
telefón: +421 949 602 522
mail: hatapka@akhatapka.sk