Monitorovanie legislatívneho procesu

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) chce svojim členom, ale aj sympatizantom, poskytnúť včasné a presné informácie o aktuálnom dianí v oblasti hospodárskej politiky vlády, ako aj pripravovaných legislatívnych normách a zmenách v inštitucionálnom zabezpečení. Touto formou chce prispieť k informovanosti podnikateľov a k ich aktívnemu zasahovaniu do procesu tvorby hospodárskej politiky vlády a legislatívy.

Táto stránka predstavuje službu pre podnikateľov, ktorá by im mala uľahčovať orientáciu v pripravovaných zmenách. Ak bude nejaké opatrenie vyhodnotené ako zaujímavé z hľadiska jeho dopadov na podnikateľské prostredie, zverejníme k nemu prehľadný komentár vrátane analýzy najzávažnejších zmien.

‚monitorovanie_legislativneho_procesu‘, ‚posts_per_page‘ => -1 ));
if (have_posts()) :
while (have_posts()) :
the_post();
$this_date = get_the_date();
$year = substr(get_the_date(), -4);
if ($year != $last_year)
{
$last_year = $year;
echo(‚

‚.$last_year.‘

‚);
}
if ($this_date != $last_date)
{
$last_date = $this_date;
echo(‚

‚.$last_date.‘

‚);
}
?>