Profil kandidáta do volieb za člena Rady PAS

Robert Mistrík – nominovaný na člena Rady PAS

Robert Mistrík (55), vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu STU a doktorandské štúdium absolvoval na Universität Wien v Rakúsku. Pôsobil ako hosťujúci vedec na Národnom inštitúte pre štandardy a technológie v Gaithersburgu, MD v USA a po návrate na Slovensko v roku 1998 založil firmu HighChem, špecializujúcu sa na hmotnostnú spektrometriu, metabolomiku a identifikáciu malých molekúl, ktorej technológie využíva viac ako tisícka firiem, univerzít a výskumných ústavov na celom svete pôsobiacich v oblastiach biomedicíny, farmácie, kriminalistiky, ochrany životného prostredia, kontroly potravín a mnohých ďalších. Po viac ako 20 rokoch firmu prevzal svetový líder v oblasti biotechlife science technológií Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO), zamestnávajúci viac ako 70 000 ľudí, s ročným obratom prevyšujúcim 20 miliárd dolárov. Firma na Slovensku po akvizícii masívne expanduje a tým konečne aj u nás rastie segment, ktorý tak potrebne diverzifikuje štruktúru nášho hospodárstva.

Robert Mistrík bol členom vedeckej riadiacej rady konzorcia MetaCancer, zameraného na hľadanie biomarkerov rakoviny prsníka. V roku 2012 bol zvolený a v roku 2014 znovuzvolený za jedného z riaditeľov svetovej Metabolickej spoločnosti. Prednášal na mnohých medzinárodných konferenciách, je autorom troch patentov a spoluautorom publikácie vo vedeckom časopise Nature Biotechnology, ktorý má jeden z najvyšších impakt faktorov na svete.

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky prevzal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy z rúk prezidenta republiky. V roku 2021 bol menovaný za člena správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave. Je ženatý, má dve deti a s rodinou žije v Bratislave.