Kontakt

Adresa

Podnikateľská aliancia Slovenska
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212

tel.: mobil: 0905 505 327
mail: pas(z)alianciapas.sk

číslo účtu: SK77 0900 0000 0051 8300 2430

IČO: 37927850
DIČ: 2022329859

Kontaktná osoba

Martin Lidaj
Výkonný riaditeľ
mail: pas(z)alianciapas.sk