Programová rada PAS

Programová rada PAS (PR) rozhoduje o strategickom smerovaní PAS. Jej členmi sú zástupcovia podnikateľských subjektov a členovia Strategickej rady PAS. Prvé zloženie PR určilo v mene zakladateľa Centrum pre hospodársky rozvoj. O uvoľňovaní alebo prijímaní nových členov rozhoduje za stanovených podmienok PR. Členovia PR monitorujú podnikateľské prostredie na Slovensku, schvaľujú, prípadne menia ročný plán činnosti PAS, podieľajú sa najmä na zabezpečovaní nepravidelných aktivít PAS, zo svojich radov volia prezidenta PAS. PR

Členovia Programovej rady pre zlepšovanie podnikateľského prostredia
(k 01. januáru 2013)

Jozef Hajko, člen strategickej rady PAS
Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS
Milan Kisztner, člen strategickej rady PAS
Martin Krekáč, spolupredseda rady partnerov, JENEWEIN GROUP, s.r.o.
Pavol Lančarič, generálny riaditeľ, Orange Slovakia, a.s., Bratislava
Miroslav Majoroš, prezident, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Michal Németh, country manager, AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Bratislava
Milan Veselý, generálny riaditeľ, Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom