Profily kandidáta do volieb I. Viceprezidenta PAS na obdobie 2019-2021

Jozef Hajko – nominovaný na pozíciu Prezidenta PAS

Má 56 rokov. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Pracoval v Bratislave vo viacerých profesiách. Do roku 1990 bol zamestnaný ako technický pracovník v Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku a Tlačiarenskom kombináte Pravda. Po roku 1990 pôsobil ako redaktor vydavateľstva Alfa. Od roku 1992 sa venoval žurnalistike. Pracoval v Tlačovej agentúre SR a potom v ekonomickom týždenníku Trend, kde zastával post šéfredaktora. Stál pri zrode Podnikateľskej aliancie Slovenska a v rokoch 2001 až 2003 bol jej výkonným riaditeľom. V rokoch 2003 až 2011 sa angažoval v Národnej rade SR ako odborný asistent poslancov. Potom pracoval pre viaceré inštitúcie ako samostatný analytik. V rokoch 2018 až 2019 pôsobil v Rozhlase a televízii Slovenska ako moderátor historických a politických relácií. Je autorom viacerých analytických štúdií a autorom troch knižných publikácií venujúcich sa historickým a spoločenským témam.