Profily kandidátov do volieb PAS na roky 2018-2020

Ing. Ivan Košalko, MBA – nominovaný na pozíciu Prezidenta PAS


I. Košalko pôsobil po dobu viac ako 21 rokov vo viacerých štatutárnych a manažérskych pozíciách v rámci skupiny PPC Insulators. Okrem štatutárnych pozícií v ázijských spoločných podnikoch bol riaditeľom slovenského, nemeckého i rakúskeho výrobného závodu, manažérom švédskeho závodu ako aj prevádzkovým riaditeľom skupiny.

Počas pôsobenia na Slovensku prednášal na viacerých konferenciách zameraných na riadenie ľudských zdrojov, kvalitu, produktivitu, ale i IT. V rokoch 2000 až 2008 pôsobil v ratingovom výbore Slovenskej ratingovej agentúry.

Je zakladajúcim členom Podnikateľskej aliancie Slovenska. V súčasnosti je majiteľom firmy Košalko Consulting s.r.o. a poskytuje služby zamerané na rozvoj vodcovských a manažérskych zručností. Ivan je prvý Gallup® certifikovaný kouč silných stránok na Slovensku a odborník na zručnosti Konverzačnej inteligencie®. Je absolventom Chemickotechnologickej fakulty STU a Joseph M. Katz Graduate School of Business of The University of Pittsburgh. Je držiteľom certifikátu strategického riadenia (SMC Strategy Management Collaborative).

 

PhDr. Peter Goliaš – nominovaný na pozíciu člena Rady PAS


P. Goliaš sa narodil 2. mája 1977 v Liptovskom Mikuláši. Je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2010 je riaditeľom mimovládnej organizácie Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO, ktorá sa venuje monitoringu a analýzam štrukturálnych reforiem, ako napríklad reformy školstva, dôchodkov, daní a zdravotníctva. V inštitúte INEKO pracuje od roku 2002, predtým pôsobil ako ekonomický redaktor denníka Pravda a tlačovej agentúry SITA. Popri práci v inštitúte INEKO pôsobí aj ako člen Klubu ekonomických analytikov (KEA) a člen Riadiaceho výboru Free Enterprise & Democracy Network (FEDN), čo je medzinárodná sieť odborníkov podporujúcich súkromné podnikanie a demokraciu. Je ženatý a má tri deti.

 

Ing. Ján Marušinec – nominovaný na pozíciu člena Rady PAS


J. Marušinec sa narodil 16.02.1978. Je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave a Univerzity Martina-Luthera v Halle-Wittenberg v Nemecku.

V roku 2002 bol projektovým manažérom PAS.

Pracoval na rôznych vysokých pozíciách v štátnej a verejnej správe (Poradca Štátneho tajomníka na MF SR, Senior Budget Officials (SBO) and Public Management Committee (PUMA) of OECD MF SR, Riaditeľ Odboru rozpočtových analýz, MFSR, Externý poradca predsedu vlády SR, Poradca predsedu samosprávneho kraja, VÚC BA, Poradca primátora, Hl. mesto SR BA), ako aj v treťom sektore (INEKO, Mesa10). Ako externý expert pracoval na projektoch v rôznych krajinách Európy (napr. Srbsko, Moldavsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Ukrajina, Gruzínsko, Rumunsko)

 

Ing. Róbert Kičina, MBA – nominovaný na pozíciu člena Rady PAS


R. Kičina sa narodil 3. júla 1979 v Trnave. V rokoch 1997-2002 študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu odbor finančný manažment a účtovníctvo podniku. Neskôr si rozšíril vzdelanie štúdiom všeobecného manažmentu na City University of Seattle. V roku 2002 začal pracovať v PAS ako manažér projektov. O rok neskôr bol menovaný za výkonného riaditeľa PAS a túto pozíciu zastával do novembra 2015. Od februára 2015 pracuje v Nestlé Slovensko s.r.o. ako manažér pre korporátne záležitosti.

 

Mgr. Peter Serina – nominovaný na pozíciu Výkonného riaditeľa PAS


P. Serina je absolventom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde v roku 2004 dokončil štúdium na Právnickej fakulte. Po absolvovaní koncipientskej praxe založil v roku 2008 advokátsku kanceláriu Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., v ktorej pôsobí do súčasnosti.

Členom PAS od roku 2011 a od roku 2015 je Viceprezidentom PAS. Je členom Slovenskej advokátskej komory a rozhodcom Rozhodcovského súdu SAK. Absolvoval kurz mediátora.

Pre Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania vypracoval v roku 2011 štúdiu Rodinné podnikanie na Slovensku a spolu autorsky sa podieľal na analýze Podvody v biznise a možnosti zamedzenia nekalého podnikania, ktorú realizovala PAS.