rok 2004

Disparita medzi trhom práce a vzdelávaním
29.12.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Gabriel Machlica
Meniace sa sociálne a ekonomické podmienky robia zo vzdelania jeden z kľúčových faktorov úspechu, a to ako na úrovni jednotlivca, tak na úrovni celej ekonomiky. Vyššie vzdelávanie má v tomto kontexte ešte širší význam, keďže okrem úlohy prípravy absolventov je aj centrom vedy…

K zlepšeniu podnikateľského prostredia v NR SR najviac prispela strana ANO
16.12.2004
TASR
Od začiatku súčasného volebného obdobia prispela k zlepšeniu podnikateľského prostredia svojím hlasovaním v parlamente najväčšou mierou strana ANO. Hneď za ňou sa umiestnili SDKÚ a SMK…

Začínajúci podnikatelia majú na úver malú nádej
13.12.2004, SME
Peter Csernák
Získať peniaze na rozbehnutie podnikania je na Slovensku problém. Banky pri poskytnutí úveru väčšinou vyžadujú, aby žiadateľ už istý čas podnikal…

Pomalé súdne konanie
6.12.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
TASR

Diskrimináciu Rómov pripúšťajú aj zamestnávatelia
29.11.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Andrea Devánová
Sociálna reforma nepriniesla rómskemu obyvateľstvu zvýšenie zamestnanosti. Práve naopak. V osadách je nezamestnanosť ešte vyššia ako predtým. Uviedla to na margo dosahov sociálnej reformy na Rómov splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Klára Orgovánová…

Miklošovci predbehli Ruska v tvorbe stratégie
19.11.2004, HOSPORDÁRSKE NOVINY
Juraj Vechter
O vypracovanie dokumentu o dlhodobom smerovaní slovenskej ekonomiky sa snažia už tri inštitúcie. Od začiatku roka sa na ministerstve hospodárstva stretáva poradný tím ministra Pavla Ruska. Má pripraviť Národohospodársku stratégiu. Na ministerstve financií sa od leta zase iný tím zamýšľa, ako by mohol štát podporiť konkurencieschopnosť ekonomiky..

Znalostná ekonomika musí dostať šancu aj u nás
16.11.2004, HOSPORDÁRSKE NOVINY
Lacná pracovná sila nemôže byť trvalou konkurenčnou výhodou Slovenska v rámci krajín EÚ. Vzdelaní občania a rozvoj tzv. znalostnej ekonomiky (knowledge based economy) budú garanciou toho, že aj Slovensko sa stane súčasťou ekonomicky vyspelej Európy.

Podnikateľské prostredie sa opäť zlepšilo
15.11.2004, SME
SITA
Index podnikateľského prostredia (IPP), ktorý vypracováva Podnikateľská aliancia Slovenska, dosiahol v treťom štvrťroku tohto roka hodnotu 114,2 bodu.

Prostredie opäť lepšie
15.11.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
SITA
Index podnikateľského prostredia dosiahol v treťom štvrťroku tohto roka hodnotu 114,2 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je nárast o 1,69 %. Index podnikateľského prostredia, ktorý zostavuje Podnikateľská aliancia Slovenska, dosiahol v treťom štvrťroku tohto roka hodnotu 114,2 bodu.

Podnikateľské prostredie SR sa opäť zlepšilo
14.11.2004, SME
SITA
Index podnikateľského prostredia dosiahol v treťom štvrťroku tohto roka hodnotu 114,2 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je nárast o 1,69 %. Index podnikateľského prostredia (IPP), ktorý vypracováva Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), dosiahol v treťom štvrťroku tohto roka hodnotu 114,2 bodu.

AZZZ a SMK považujú snahy o radikálne zníženie odvodov za populistické
12.11.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
TASR
Za sčasti populistickú iniciatívu zameranú na zvýšenie imidžu označili dnes zástupcovia SMK a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR snahy niektorých zamestnávateľov o radikálne zníženie odvodov na Slovensku.

Podnikateľské prostredie SR sa opäť zlepšilo
12.11.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
SITA
Index podnikateľského prostredia (IPP), ktorý vypracováva Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), dosiahol v treťom štvrťroku tohto roka hodnotu 114,2 bodu. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom tak vzrástol o 1,69 %. Najvýraznejší nárast, o 5,42 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom. Informovala o tom PAS.

Bankroty spôsobuje aj zdravšia ekonomika
11.11.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Zdá sa, že ani rast slovenskej ekonomiky, či náš vstup do eurozóny, nezastavil krach slovenských firiem. Naopak, oproti minulému roku vzrástol počet nových návrhov na konkurz o 31 percent.

PAS sa chce v budúcnosti sústrediť na odvodové zaťaženie a vymáhateľnosť práva
9.11.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
TASR
Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je spokojná s vývojom podnikateľského prostredia v SR. Skutočnosť, že viaceré zmeny sa uskutočnili priamo z iniciatívy PAS, potvrdzuje opodstatnenosť jej existencie.
Možnosti ďalšieho znižovania odvodového zaťaženia v SR – rozhovor
8.11.2004, STV: Správy a komentáre
Ivan Štefanec

Podnikateľské návrhy na zníženie odvodov
5.11.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Jedným z riešení by bolo zrušenie garančného fondu a zdobrovoľnenie platenia na poistenie v nezamestnanosti a nemocenského poistenia. Téma znižovania odvodov naberá v poslednom čase medzi odborníkmi na obrátkach. Po nedávno predstavenej radikálnej Sulíkovej reforme – „Odvodovom bonuse“, prispela včera do diskusie aj Podnikateľská aliancia Slovenska. Brainstorming, ktorý nedávno uskutočnila medzi 15 odborníkmi, priniesol viaceré riešenia..

Podnikateľské návrhy na zníženie odvodov
5.11.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Rozhovor HN s prezidentom PAS Ivanom Štefancom

Experti vidia priestor na nižšie odvody
5.11.2004, SME
SITA
Odvodové zaťaženie na Slovensku by sa mohlo podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska znížiť približne o 4 až 6 percentuálnych bodov.
Možnosti znižovania odvodového zaťaženia na Slovensku – rozhovor
4.11.2004, TA3: Finančné správy
Róbert Kičina

Daňový „pranier“ potrebuje renováciu
4.11.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky už šiestykrát zverejnilo na svojej webovej stránke (www.drsr.sk) zoznam daňových dlžníkov. Tento „verejný pranier“ by mal varovať podnikateľov pred neserióznymi obchodnými partnermi či zákazníkmi..

Ponuka služieb sa zameriava na malé firmy
4.11.2004, PRAVDA
BRATISLAVA – Softvérové, poradenské a účtovnícke firmy, ale aj banky zmenili taktiku a po veľkých podnikoch sa zamerali na malých a stredných podnikateľov. „Tento rok prejavilo záujem o spoluprácu s našou firmou až osem bánk. To predtým nebolo zvykom.

Slovenskí experti navrhujú zmeny, ktoré by mohli znížiť odvody o 4 až 6 % 
4.11.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
TASR
Prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) medzi domácimi expertmi vyústil do požiadavky mnohých zmien v odvodovom systéme krajiny. Ich uplatnenie by pritom podľa predstaviteľov aliancie umožnilo okamžité zníženie dnešného odvodového zaťaženia na úrovni takmer 48 % z hrubej mzdy o 4 až 6 percentuálnych bodov.

PAS vidí možnosť znížiť odvody o 4 až 6 percentuálnych bodov
4.11.2004, SME
SITA
Podnikateľská aliancia Slovenska navrhuje okrem iného zrušiť garančné poistenie, znížiť sadzbu poistného na poistenie v nezamestnanosti a zdravotné poistenie včleniť do daňového systému. Odvodové zaťaženie na Slovensku by sa mohlo podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) znížiť približne o 4 až 6 percentuálnych bodov.
Rozhovor o možnostiach znižovania odvodov na Slovensku
4.11.2004, TA3: Finančné správy
Róbert Kičina

Experti žiadajú zásadné zmeny v odvodoch
4.11.2004, SME
TASR
Prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) medzi domácimi expertmi vyústil do požiadavky mnohých zmien v odvodových systémoch krajiny.

Investori prichádzajú aj cez súkromných poradcov
15.10.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Juraj Danielis
Hoci prílev zahraničných investícií na Slovensko rastie, a to nielen v klasických výrobných odvetviach, zahraničné firmy sa nie vždy so žiadosťou o pomoc a poradenstvo obracajú na štát. Biznis súkromných poskytovateľov poradenstva a výkonných činností rastie spolu s počtom investorov..

Podnikanie nám bude brzdiť korupcia a byrokracia
15.10.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Slavomír Šikuda
Spoliehanie sa na lacnú pracovnú silu je dvojsečná zbraň, účinnejšie je zavádzanie moderných technológií. Podnikanie na Slovensku brzdí najmä byrokracia a korupcia. V oblasti regionálnych rozdielov v kvalite prostredia pre podnikanie sme dokonca deviatou najhoršou krajinou na svete spomedzi 104 štátov hodnotených Svetovým ekonomickým fórom.

Obstojíme v globálnej konkurencii?
14.10.2004, TA3: Analýzy a trendy
Robert Kičina
Rozhovor o najnovších výsledkoch Správy o globálnej konkurencieschopnosti, ktorú zverejnilo Svetové ekonomické fórum.

V podmienkach investícií sme na špici
14. 10.2004, NÁRONDNÁ OBRODA
Slavomír Šikuda
Ekonomický rast na Slovensku by mal pokračovať aj v budúcich rokoch. Podľa indexu rastovej konkurencieschopnosti totiž obsadilo spomedzi 104 krajín 43. priečku, tesne za Maďarskom a Českom, ale s veľkým náskokom pred Poľskom.

Na Slovensku sa zlepšilo podnikateľské prostredie
14.10.2004, PRAVDA
Erika Farbiaková
Schopnosť Slovenska dosahovať trvalo udržateľný hospodársky rast sa v tomto roku oproti vlaňajšku nezmenila, zlepšilo sa však prostredie a podmienky na podnikanie. Uvádza to správa o globálnej konkurencieschopnosti, ktorú každoročne zverejňuje Svetové ekonomické fórum v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska.

Slovensko si obhájilo schopnosť konkurovať
14.10.2004, SME
Tereza Copláková
BRATISLAVA – V rebríčku konkurencieschopnosti, ktorý každoročne zostavuje Svetové ekonomické fórum, si slovenská ekonomika polepšila, napriek tomu, že minuloročné 43. miesto neopustila.

Sme konkurencieschopní
14.10.2004, SME
Tereza Copláková
Zlepšujúce sa podnikateľské prostredie slovenskej ekonomiky láka zahraničných investorov a tí zasa ďalej zlepšujú prostredie, do ktorého prišli.

Silnou stránkou Slovenska je podľa SEF otvorenosť voči zahraničným investíciám
13.10.2004, SME
TASR
Najsilnejšou stránkou Slovenska je podľa hodnotenia Svetového ekonomického fóra (SEF) otvorenosť voči priamym zahraničným investíciám a transferu technológií. Za brzdu intenzívnejšieho rastu slovenskej ekonomiky SEF označilo kvalitu makroekonomického prostredia.

Podľa SEF konkurencieschopnosť ekonomiky SR rastie
13.10.2004, SME
SITA
Slovensko sa v rastovej konkurencieschopnosti podľa najnovších údajov Svetového ekonomického fóra (SEF), ktorého partnerom je Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), umiestnilo na 43. mieste spomedzi posudzovaných 104 krajín sveta.

Experti: Novela problémy s DPH nerieši
8.10.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Zákon o dani z pridanej hodnoty spôsobuje v praxi problémy. A hoci sa už o dva týždne bude parlament zaoberať jeho novelou, odborníci upozorňujú, že budú nevyhnutné ešte ďalšie úpravy.

Informatizáciu brzdí nekoordinovaný postup
6.10.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Juraj Danielis
K informačnej spoločnosti sa treba dopracovať spoločne – rozhovor s prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska Ivanom Štefancom

Neplatičmi sú u nás hlavne veľkoobchodníci
1.10.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Slavomír Šikuda
Za problémy s faktúrami po splatnosti si môžu podnikatelia často sami. Najmenej disciplinovanými platičmi sú na Slovensku podnikatelia vo veľkoobchode. Takmer štvrtina všetkých dlžníkov pochádza z tohto odvetvia, za nimi nasleduje maloobchod, iné obchodné služby, stavebníctvo a poľnohospodárstvo.
Vyjadrenie k inštitútu minimálnej mzdy
29.9.2004, TA3: Financie a ekonomika
Róbert Kičina

Niektoré skupiny osôb sa zamestnávajú ťažšie
28.9.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Andrea Devánová
Zhruba štyrom tisíckam dlhodobo nezamestnaných sa podarilo zamestnať. „Tento pozitívny trend je výsledkom nového motivačného nastavenia fungovania aktívnej politiky trhu práce,“ povedal pre HN Peter Húska z tlačového odboru ministerstva práce a sociálnych vecí.

Výborný obraz Slovenska v zahraničí je výsledkom reforiem
27.9.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Júlia Horská
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) po Bruseli a Paríži usporiadala v Berlíne podujatie pod názvom „Slovensko – Európa v malom“, ktoré je súčasťou projektu prezentácie Slovenska a uskutoční sa v rokoch 2004-2007 postupne vo všetkých hlavných mestách krajín bývalej európskej pätnástky.

Podnikatelia: Slovensko nabralo dobrý kurz 
24.9.2004, TREND
Róbert Kičina
Podmienky na podnikanie na Slovensku sa zlepšujú. Dokumentuje to aj Index podnikateľského prostredia, ktorý vypracúva Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). Index od vzniku v roku 2001 vykazuje stály rast a v júli tohto roka dosiahol hodnotu 112,3 bodu oproti referenčnej hodnote 100.

Kvalita podnikateľského prostredia bezpochyby rastie
24.9.2004, TREND
Róbert Kičina
Zlepšenie sa prejavuje aj v medzinárodnom porovnaní konkurencieschopnosti v súčasnosti i v prognózach ďalšieho vývoja. Aj napriek chronickým negatívam podnikateľského prostredia na Slovensku sa jeho kvalita zlepšuje vďaka zásadným zmenám, ktoré sa uskutočnili v predchádzajúcom období. Najväčšou výzvou do budúcnosti zostáva zlepšenie vymáhateľnosti práva. Ak by sa v krátkej budúcnosti podarilo vyriešiť tento problém, malo by to výrazný ozdravujúci vplyv na všetky sektory ekonomiky.

Kukan v Berlíne otvorí ekonomické fórum o spolupráci so Slovenskom
19.9.2004, SME-online
TASR
Ekonomické fórum pod záštitou premiéra Mikuláša Dzurindu otvorí v pondelok v Berlíne minister zahraničných vecí Eduard Kukan. Odborným garantom dvojdňového podujatia je Podnikateľská aliancia Slovenska.
Vymožiteľnosť práva bráni podnikaniu
17.9.2004, TA3: Financie a ekonomika – rozhovor
Ivan Štefanec

Znižovanie daní pred stimulmi neuprednostní ani Mikloš
17.9.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Ivan Špáni
Podľa niektorých ekonómov alebo politikov, napríklad podpredsedu Slobodného fóra Branislava Opaterného či prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska Jána Oravca, nemá vláda čo priťahovať investorov vynakladaním peňazí na investičné stimuly zo štátneho rozpočtu.

PAS: Verejnoprávne inštitúcie sú hybrid
2.9.2004, SME-online
SITA
Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) upozorňuje na pretrvávajúcu nejednoznačnosť postavenia verejnoprávnych a štátnych príspevkových organizácií.

Podnikatelia: Verejnoprávne inštitúcie sú hybrid
2.9.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
SITA
Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) upozorňuje na pretrvávajúcu nejednoznačnosť postavenia verejnoprávnych a štátnych príspevkových organizácií. Ako sa uvádza v stanovisku PAS, ktoré v súvislosti s pripravovaným zákonom o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky…

Odmenami proti korupcii na colniciach
31.8.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Kriminalita v radoch colníkov by sa od nového roka mohla znížiť. Najnovšia novela zákona o štátnej službe colníkov by podľa hovorkyne Colnej správy, Silvie Balázsikovej, mala pôsobiť preventívne napríklad aj v boji proti korupcii na colniciach.

Podnikatelia o znižovaní dani
27.8.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Marian Driensky
Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia Centra pre hospodársky rozvoj o zlepšovaní podnikateľského prostredia – uskutočnila v rámci svojho projektu zameraného na retrospektívne hodnotenie prijatej legislatívy prieskum medzi vybranými podnikateľmi.

Formuláre budú nové, výhrady zostávajú
20.8.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Ministerstvo spravodlivosti priznalo, že niektoré formuláre na zápis spoločností do obchodného registra nevyhovujú praxi. Na tento fakt upozorňovali registroví sudcovia už od marca.

Tiché, ale predsa priznanie
20.8.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Registrové formuláre nevyhovujú praxi. Takto znel titulok článku v HN, ktorý v marci upozorňoval, že formuláre na zápis do obchodného registra nespĺňajú všetky praktické požiadavky. Už mesiac po ich zavedení začali podnikatelia, ale aj samotní sudcovia na obchodných registroch upozorňovať na chýbajúce kolónky.

S názormi PAS sa hlasovaním sa najviac zhodla SMK
16.8.2004, SME-online
TASR
Bratislava 16. augusta (TASR) – Za 7 štvrťrokov, končiacich júnom 2004, súlad hlasovania poslaneckých klubov s názormi podnikateľov na vybrané hodnotené opatrenie prijaté v Národnej rade SR vyhral poslanecký klub SMK – MKP, ktorého súlad dosiahol 80,83 %.

Súdy majú problémy pri likvidácii reťazových eseročiek
10.8.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
V januári mali majitelia viac ako troch jednoosobových eseročiek poslednú možnosť, aby zrušili svoje nadbytočné eseročky. Inak ich podľa Ivany Dubovej z ministerstva spravodlivosti môže súd aj bez návrhu zrušiť a nariadiť ich likvidáciu.

Podnikateľské prostredie sa v SR zlepšuje
9.8.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
TASR
Podnikateľské prostredie sa na Slovensku v poslednom období opäť zlepšilo. Potvrdzuje to Index podnikateľského prostredia, ktorého hodnota v 2. štvrťroku tohto roka vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim o 1,48 percenta na 112,3 bodu.

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa stále zlepšuje
6.8.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
TASR
Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v poslednom období opäť zlepšilo. Potvrdzuje to Index podnikateľského prostredia (IPP), ktorého hodnota v 2. štvrťroku tohto roka vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim o 1,48 % na 112,3 bodu.

Kvalita podnikateľského prostredia je lepšia
6.8.2004, SME-online
SITA
Podnikateľské prostredie sa na Slovensku zlepšuje. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), podľa ktorého zaznamenal Index podnikateľského prostredia (IPP) v druhom štvrťroku rast o 1,48 % na 112,3 bodov.

Firmy vstup do Európy zatiaľ nepocítili
5.8.2004, SME
Juraj Javorský
Podnikatelia zatiaľ nestihli vstup do Európskej únie nijako zásadne pocítiť. Podľa Podnikateľskej aliancie Slovensko firmy ešte svoje obchodné aktivity na nových trhoch podstatne nerozšírili, ale ani nezaznamenali významný rast konkurencie na domácom trhu.

Sto dní v únii – nijaká revolúcia
5.8.2004, SME
Juraj Javorský
BRATISLAVA – Vstup do Európskej únie nespôsobil žiadnu revolúciu na pultoch slovenských obchodov ani v peňaženkách ľudí. Väčšina firiem zatiaľ nemusí čeliť zdrvujúcej európskej konkurencii, ale ani európske trhy neobsadili slovenské tovary.

Spor o právnu istotu zápisov v obchodnom registri pokračuje
28.7.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Nový systém obchodného registra skrátil zápis firiem až na päť dní. Zefektívnenie spôsobil hlavne prechod niektorých kompetencií zo sudcov na vyšších súdnych úradníkov a upustenie od materiálneho preskúmavania.

Zmeny v obchodnom registri sa osvedčili, ide to rýchlejšie
23.7.2004, SME
(rp)
Práca obchodného registra sa v tomto roku podstatne zrýchlila. Až 65 percent návrhov o zápis je vybavených do piatich dní.

Nesprávne vyplnené tlačivo môže oddialiť zápis
22.7.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Už takmer pol roka funguje nový systém zapisovania firiem do obchodného registra. Nový zákon skrátil tento proces z piatich mesiacov až na päť dní. Podľa štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Lucie Žitňanskej je až 70 percent podnikov naozaj zapísaných v tejto lehote.

Euroúradníci chcú diktovať dane, Slovensko nesúhlasí
21.7.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Martin Odkladal
Návrh Európskej komisie je len prvým krokom k celkovej harmonizácii daňových sadzieb nevýhodnej pre nové členské štáty. Slovensko nesúhlasí s pripravovaným návrhom Európskej komisie (EK) na zavedenie jednotného výpočtu základu dane pre firmy. To by malo priniesť postupný pokles daňového zaťaženia podnikateľských subjektov.
Vyjadrenie k fungovaniu obchodného registra
21.7.2004, Rádio Okey
Róbert Kičina

K manažérovi patrí intuícia
19.7.2004, FORMÁT
Vladimír Turanský
Rozhovor s prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska Ivanom Štefancom o školách, súdoch, firmách, peniazoch a politikoch

Nový zákon obmedzí čiernu prácu
13.7.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Marian Driensky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh nového zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Hlavným cieľom novej právnej úpravy je výrazne znížiť zamestnávanie načierno a uľahčiť kontrolu zamestnancov a zamestnávateľov kompetentnými orgánmi v mieste pracoviska.

Kapitálové výnosy Európanov bez slovenskej dane
9.7.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Iba pol roka účinný zákon o dani z príjmov čakajú tento rok viaceré zmeny. Novela okrem zladenia s legislatívou Európskej únie reaguje aj na praktické problémy súčasného zákona.
Vyjadrenie k novele živnostenského zákona
8.7.2004, Slovenský rozhlas – rádiožurnál
Róbert Kičina

PAS so zriadením Environmentálneho fondu nesúhlasí
6.7.2004, SME – online
TASR
Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) sa stotožňuje so stanoviskom vlády SR, ktorá v závere júna vyjadrila nesúhlasný postoj ku zriadeniu Environmentálneho fondu.

Daň bude závisieť od priemernej mzdy
1.7.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Životné minimum je od dnešného dňa vyššie o 370 korún, čiže 4 580 korún na mesiac. Jeho nárast o 8,7 percenta zohľadňuje rovnakú mieru zvýšenia životných nákladov, ktorú odhaduje ministerstvo práce. Spolu so životným minimom.

Strašiakom najmä vymožiteľnosť práva
28.6.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Vojtech Gossányi
Zvýšenie vymáhateľnosti práva označuje za jeden z najdôležitejších krokov pre rozvoj podnikania aj Správa o stave podnikateľského prostredia 2003, pripravená pred časom z iniciatívy Podnikateľskej aliancie Slovenska.

V Bruseli sa prezentovali aj klienti Slovenskej ratingovej agentúry, a. s..
28.6.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Dňa 25. 5. 2004 sa konalo v Bruseli stretnutie pod názvom Slovensko – Európa v malom. Na uvedenom podujatí sa prezentovala Slovenská republika z hľadiska možností investovania v regiónoch Slovenska.

Nový konkurzný zákon je potrebný, zatiaľ má však viacero nedostatkov 
23.6.2004, TREND
Marian Driensky

Podnikatelia vidia budúcnosť optimisticky
22.6.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Róbert Kičina
Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v minulom roku vzrástla. Dokumentuje to mierny posun Slovenska smerom nahor v rebríčku konkurencieschopnosti, ktorý Svetovému ekonomickému fóru na Slovensku pomohla zostaviť Podnikateľská aliancia Slovenska..

Zmeny pracovného práva sú prínosom
21.6.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Už takmer celý rok platí rozsiahla novela Zákonníka práce. Podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) novela predstavuje jednoznačný prínos pre podnikateľské prostredie. Odborníci konštatujú, že Zákonník práce spružnil pracovnú legislatívu, je impulzom na tvorbu nových miest a zvyšuje atraktivitu krajiny z hľadiska investícií.

Brusel chce kontrolovať platy manažérov
18.6.2004, SME
ČTK
Európska komisia rozbehla iniciatívu, ktorá má vytvoriť pravidlá pre odmeňovanie manažérov firiem. Chce vytvoriť regulačný rámec pre výšku odmien, podiely na akciách a takzvané zlaté padáky, čiže výšku odstupného pre top-manažérov.

Pracovníci odchádzajú za kariérou a vyššou mzdou
16.6.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Slavomír Šikuda
Vytvoriť vhodné pracovné podmienky bude najdôležitejším faktorom na udržanie zamestnancov. V snahe o udržanie zamestnancov sa na Slovensku využíva motivácia mzdou či možnosť kariérneho rastu. Väčšina manažérov ľudských zdrojov zabúda, že dôležitým faktorom je aj to, či pracovníka jeho práca baví.

Zmeny majú urýchliť konkurzy a posilniť práva veriteľa
14.6.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Keďže súčasná legislatíva nenahráva veriteľom do kariet, bolo len otázkou času, kedy kompetentní pristúpia k príprave úplne nového predpisu o konkurzoch. Nový insolvenčný zákon by mal pomôcť riešiť problémy subjektov zúčastnených na úpadku dlžníka a zároveň im na to dáva aj nástroje.

Podľa správcov by stovka z nich neprežila
14.6.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Výhrady sú aj k navrhovanému zákonu o správcoch, ktorý má riešiť ich postavenie v konkurznom konaní. Podľa viceprezidenta Združenia konkurzných správcov, Kamila Bereseckého, je pre správcov návrh likvidačný.

Výhrady k novej legislatíve
14.6.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Podnikateľská aliancia Slovenska – Pozitíva novej právnej úpravy:
– Existencia zákonnej lehoty na vyhlásenie konkurzu pre sudcu, ktorá je najviac 10 pracovných dní
– Povinnosť súdu povoliť reštrukturalizáciu do 15 pracovných dní

Firmy sa na euro tešia
7.6.2004, FORMÁT
Marianna Onuferová
Podľa Ivana Štefanca, prezidenta Podnikateľskej aliancie Slovenska, je viac predpokladov, že firmy na zavedení eura ušetria. Odpadnú náklady na zabezpečovacie operácie, usporia sa náklady na administratívu, znížia sa kurzové riziká.
Založenie firmy trvá na Slovensku sedem týždňov

5.6.2004, PRAVDA
Katarína Šutarová
BRATISLAVA – O pätinu viac firiem vzniklo na Slovensku za prvé tri mesiace tohto roka. Dôvodom je aj skrátenie času potrebného na založenie firmy novelizáciou obchodného registra. Podlá štatistiky Svetovej banky založenie novej firmy pred tromi rokmi trvalo takmer 90 dní.
Výhrady združení k novému zákonu o konkurze a reštrukturalizácii

4.6.2004, PRAVDA
Katarína Šutarová
Podnikateľská aliancia Slovenska:
“ lehota na prihlásenie pohľadávok veriteľmi sa skrátila zo 60 na 30 dní, vypustenie možnosti dodatočného prihlásenia pohľadávok aj po uplynutí stanovenej lehoty diskriminuje neznámych veriteľov…

Podľa Žitňanskej navrhovaná úprava konkurzov nezvýhodňuje záujmové skupiny
2.6.2004, SME
TASR
Proveriteľsky orientovaná nová legislatíva o konkurze a reštrukturalizácii s prvkami anglo-amerického práva má podľa štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Lucii Žitňanskej skrátiť konkurzné konanie na 2-3 roky, nikoho však nezvýhodňuje.
Doba zakladania podniku na Slovensku sa skrátila
31.5.2004, Slovenský rozhlas – rádiožurnál
Róbert Kičina

Podnikanie brzdí aj politická nestabilita a byrokracia
31.5.2004, SME
Terézia Copláková
Podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá štvrťročne hodnotí kvalitu podnikateľského prostredia na Slovenku, sa podmienky z roka na rok zlepšujú. V prvom štvrťroku 2004 dosiahol hodnotiaci index hodnotu 110,6 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nárast o 1,07 percenta.

Výroba po presune vydrží jednu generáciu
28.5.2004, PRAVDA
Katarína Šutarová
Príťažlivosť, ktorú majú krajiny východnej a strednej Európy pre investorov, je iba dočasná. Presun výrob do tejto oblasti bude podľa hlavného vyjednávača Zväzu strojárskeho priemyslu Juraja Borgulu pokračovať dovtedy, kým mzdy budú nižšie aspoň o 20 až 30 percent.

Podnikatelia majú strach z miestnych daní
27.5.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Ľuboš Jančík
Obavy podnikateľov, že by obce a mestá mohli po fiškálnej decentralizácii neúmerne zvyšovať daň z nehnuteľností, sú neopodstatnené. Tvrdí to minister financií Ivan Mikloš.
Zástupcovia vlády a podnikateľov prezentovali SR v Bruseli

25.5.2004, SME – online
25.5.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY 
SITA
Slovensko môže pritiahnuť na svoje územie ďalších zahraničných investorov rovnou daňou, prehľadným daňovým systémom, či liberálnym zákonníkom práce.

Počty živnostníkov už štyri roky rastú
21.05.2004, PRAVDA
Katarína Šutarová
Na každý tucet živnostníkov na Slovensku pribudne každý rok jeden nový. Tento trend trvá od roku 2000. Odbor živnostenského podnikania ministerstva vnútra k 31. marcu 2004 evidoval 450 867 podnikateľských subjektov s takýmto oprávnením.

Väčšine podnikateľov neprekáža, že musia platiť nemocenské
13.5.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Zamestnávatelia nie sú jednotní v tom, či im presun platenia nemocenského na ich plecia – sprevádzaný znížením odvodov z 3,4 na 1,4 % – zmenšil celkové náklady.

PAS sa najviac stotožňovala s hlasovaním strany ANO
12.5.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
SITA
Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) sa za posledný rok a pol najviac stotožnila s parlamentným hlasovaním poslancov Aliancie nového občana (ANO). Podľa hlasovania poslancov a poslaneckých klubov v Národnej rade SR o opatreniach, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie, je súlad medzi názormi PAS a ANO na úrovni 79,25 %.

K zlepšeniu podnikateľského prostredia najviac v parlamente prispeli ANO a Šimko
12.5.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY – online
TASR
Od začiatku tohto volebného obdobia prispela k zlepšeniu podnikateľského prostredia svojím hlasovaním v parlamente najväčšou mierou ANO a hneď za ňou sa umiestnili SMK a SDKÚ. V prípade poslancov, ako vyplýva z aktuálneho monitoringu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), hlasoval v súlade s názormi podnikateľov najviac podpredseda Slobodného fóra Ivan Šimko.

Podnikatelia sa boja vysokých daní samospráv
12.5.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Slavomír Šikuda
Možnosť určovať výšku dane z nehnuteľností by podľa nich mal regulovať zákon. Návrh zákona o miestnych daniach môže podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) poškodzovať podnikateľské subjekty. Predložený materiál totiž podľa nej neobsahuje horné limity a možnosti regulácie pri stanovovaní výšky sadzby dane z nehnuteľností.

Zákon o miestnych daniach treba spresniť
11.5.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
TASR
K návrhu zákona o miestnych daniach, ktorý umožňuje obciam samostatne stanovovať výšku dane z nehnuteľností, má Podnikateľská aliancia Slovenska výhrady. Návrh totiž neobsahuje limity a regulačné mechanizmy pri stanovovaní sadzby dane z nehnuteľnosti, čo môžu samosprávy zneužiť na jej neodôvodnené zvýšenie.

Podnikateľom tripartity netreba
5.5.2004, SME
Milan Kisztner

Návrh na zrušenie tripartity, s ktorým po ministrovi Lipšicovi prišiel aktuálne minister Rusko, je dobrý, hoci treba úprimne priznať, že dôvod, pre ktorý sa tak má stať, je zástupný.
Konkurzné právo na Slovensku
30.4.2004, TA3 – Financie a ekonomika
Marian Driensky – rozhovor

Trh je prekvapený, centrálna banka znížila úrokové sadzby
29.4.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Slavomír Šikuda
Národná banka Slovenska včera šokovala: znížila kľúčové úrokové sadzby o 0,50 percenta. Prakticky v priebehu mesiaca je to už druhý takýto krok. Aj keď jej reakcia po rýchlom posilňovaní slovenskej koruny sa dala predpokladať, analytici skôr očakávali verbálne vyjadrenia, prípadne využitie nástrojov finančného trhu. Na druhej strane je tento krok pozitívnou správou pre exportérov či žiadateľov o úver.

Byrokracia a fungovanie politiky brzdia podnikanie
28.4.2004 NÁRODNÁ OBRODA
Podmienky na podnikanie na Slovensku sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zlepšili. Potvrdením je nárast Indexu podnikateľského prostredia v prvom štvrťroku 2004 o 1,07 % oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Malé podniky majú problém získať úver
28.4.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Radko Kuruc
Kým hladinu úrokových mier spred troch rokov považovalo až 92 percent za vysokú alebo príliš vysokú, v súčasnosti ju už 52 percent opýtaných vníma ako adekvátnu alebo nízku, uvádza sa v správe o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2003, ktorú vypracovali Slovenská ratingová agentúra a Amrop Jenewein Group.

Podľa prieskumu PAS sa podnikateľské prostredie na Slovensku zlepšuje
27.4.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
TASR
V prvom štvrťroku 2004 dosiahol IPP 110,65 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nárast o 1,07 %. Hoci sa podnikateľské prostredie zlepšilo, výraznejšiemu posunu bránili niektoré dlhodobo klesajúce položky.

Podnikateľské prostredie SR sa opäť zlepšilo
27.4.2004, SME – online
SITA
Index podnikateľského prostredia (IPP), ktorý vypracováva Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), dosiahol v poslednom štvrťroku 2003 hodnotu 110,6 bodu. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom tak vzrástol o 1,07 %.

Podnikatelia nahlasujú kartely radšej anonymne 
27.4.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Juraj Vechter
Protimonopolný úrad vlani za kartelové dohody uložil pokuty za 7,5 milióna korún. Tri štvrtiny z konaní pritom inicioval samotný úrad, iba pri zvyšku konali jeho zamestnanci na základe hlásení podnikateľov.

Pre odbornosť a profesionalitu správcov
22.4.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Marian Driensky
Zákon dáva veriteľskému výboru širšie možnosti na kontrolovanie činnosti správcu. Správca bude mať povinnosť priebežne vyhotovovať časovú špecifikáciu práce, ktorú je povinný v stanovených termínoch predkladať ministerstvu (najmä pre preukázanie sústavného vzdelávania formou praktického výkonu správcovskej činnosti).

Mŕtve spoločnosti by konečne mali skutočne zaniknúť
19.4.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Slavomír Šikuda
Prispieť k tomu môže novela Obchodného zákonníka, otáznou však zostáva schopnosť jej aplikácie. Pripravovaná novela Obchodného zákonníka by mala posunúť dopredu problém likvidácie mŕtvych, respektíve neférovo hospodáriacich spoločností. To sa ukazuje ako jeden z najpálčivejších problémov, ktorý však súdy doteraz prehliadali.

Konkurzní správcovia budú profesionáli
16.4.2004, SME
BRATISLAVA – Správcami konkurznej podstaty by v budúcnosti nemuseli byť len advokáti popri svojej právnickej praxi. Ako hlavné zamestnanie by túto prácu mohli robiť špeciálne školení bezúhonní ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Navrhuje to ministerstvo spravodlivosti.

Parlament zabránil kolapsu obchodu
7.4.2003, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Poslanci včera definitívne schválili zákon o dani z pridanej hodnoty, ktorý je potrebný pre obchodovanie Slovenska v rámci jednotného trhu Európskej únie. Prezident Rudolf Schuster zákon minulý týždeň vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie s odôvodnením, že zavedením jednotnej 19-percentnej DPH sa zhoršila sociálna situácia obyvateľstva.

Kto neverí, nech si počká na euro
6.4.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Jozef Mikuš
Hoci zvnútra vyzerá byť situácia na Slovensku rozporuplná, posudky Európskej únie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj či Svetovej banky sú jednoznačné. Vláda realizuje ambiciózne reformy, ktoré sú hodné nasledovania nielen v štátoch na východ, ale aj na západ od Álp.

Automobilový sektor ponúka veľké pracovné príležitosti
6.4.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Jana Hyžová
Príchod zahraničných investorov podmienil pohyb na trhu práce a rast technicky i manažérsky vyspelých pracovníkov. Automobilový sektor patrí v súčasnosti k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim oblastiam na Slovensku, čo sa primárne spája s nárastom množstva zahraničných investícií.

PAS má záujem o spoluprácu s RÚZ
5.4.2004, SME – online
SITA
Podnikateľská aliancia Slovenska pozitívne hodnotí snahu Republikovej únie zamestnávateľov o zúženie okruhu tém riešených v tripartite len na otázky týkajúce sa všetkých podnikateľov

Dobrí manažéri sa uplácajú
5.4.2004, FORMÁT
Marianna Onuferová
Rozhovor s Ivanom Štefancom, prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska

Registrové formuláre nevyhovujú praxi
1.4.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Nový zákon o obchodnom registri je účinný iba dva mesiace a rezort spravodlivosti už chystá jeho novelu. Upraviť chce pritom tie body, na ktoré ho upozorňovala Generálna prokuratúra SR ešte v pripomienkovom konaní.
Vyjadrenie k pripravovanému zákonu o konkurze a reštrukturalizácii
27.3.2004, STV – Televízne noviny
Róbert Kičina

Pre nezaplatené dane vás môže navštíviť aj exekútor
22.3.2004, Národná obroda
Jana Véghová, Dagmar Piršelová
Zákon umožňuje odklad alebo povolenie splátok, podľa daňových poradcov to v praxi len ťažko vybavíte.
S priznávaním daní a ich platením majú problémy nielen podnikateľské subjekty, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré podnikajú popri zamestnaní a majú príjem zo závislej činnosti nad 50 percent.
Ceny po vstupe do EÚ porastú pomaly
20.3.2004, PRAVDA
SITA
Vstup Slovenska do EÚ neprinesie radikálny nárast cenovej hladiny. Ďalší rast cien bude pozvoľný a obmedzený kúpyschopnosťou obyvateľstva. Zhodli sa na tom v Slovenskom rozhlase poslanec ĽS-HZDS a predseda Rady pre hospodársky rozvoj Slovenska Sergej Kozlík a prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska Ivan Štefanec.

Podnikatelia kritizujú vládu
20.3.2004, NÁRODNÁ OBRODA
TASR
Vymáhanie kontraktu na Slovensku trvá 420 dní, kým v Litve iba 74 dní.
Proces bankrotu zaberie v SR 4,8 roka, pričom v Litve len 1,2 roka – na týchto príkladoch upozorňuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) na nízku vymáhateľnosť práva.

Podnikatelia chcú systémové zmeny v súdnictve
19.3.2004, SME – online
TASR
Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), ktorá je nespokojná s pretrvávajúcou nízkou vymáhateľnosťou práva, vyzýva vládu SR a relevantné orgány na realizáciu systémových zmien v súdnictve, ktoré by súčasný neúnosný stav v riešení insolventnosti podniku odstránili.

Podľa PAS treba na Slovensku zlepšiť vymáhateľnosť práva
19.3.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY – online
SITA
Nízka vymáhateľnosť práva a nedostatočná funkčnosť súdnictva je podľa prieskumov a analýz Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) dlhodobo najväčšou prekážkou zvyšovania kvality podnikateľského prostredia. Podľa platného zákona o konkurze a vyrovnaní by mal konkurz na Slovensku v zásade trvať najviac 18 mesiacov.

Kto si dovezie auto z cudziny, zaplatí 3-tisíc korún
18.3.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Petra Čeredějevová, Lukáš Pardubský
Poplatok do Recyklačného fondu bude jednorazový a týkať sa bude veľkých dovozcov aj bežných ľudí. Kto si od začiatku marca privezie auto z cudziny, musí zaň zaplatiť jednorazový poplatok do Recyklačného fondu (RF) vo výške 3000 Sk. Platiť sa musí pri registrácii na dopravnom inšpektoráte, ak si teda niekto dovezie vozidlo iba na súčiastky, táto nová povinnosť sa ho netýka.

Nové pravidlá DPH
11.3.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Slavomír Šikuda
Nový zákon o DPH prinesie nárast počtu platiteľov Stúpnu tým príjmy štátneho rozpočtu, ale aj nároky na administratívu správy daní
Vyjadrenie k dominancii automobilového priemyslu na Slovensku
8.3.2004, TV Markíza – Televízne noviny
Róbert Kičina
Diverzifikáciu sektorového rizika by mal nechať štát na súkromnú sféru bez rušivých vplyvov štátnej pomoci.

Rozptýliť sektorové riziko
9.3.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Milan Kisztner
PAS do budúcnosti žiada od vlády vypracovávanie a zverejňovanie kvalitných analýz prínosu zahraničných investícií, ktoré by sa mali stať nevyhnutnou podmienkou potrebnou pri posudzovaní veľkosti investičných stimulov..

Neupustiť od spoplatnenia štúdia
3.3.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Marian Driensky
Je dôležité zabezpečiť najmä postupný prechod od zdĺhavého jednorazového štúdia k pružnejším, kratším formám odborného vzdelávania doplňovaného v priebehu kariéry..

Podnikateľom vyhovujú koaliční poslanci
26.2.2004, SME
SITA, Juraj Javorský
Strany vládnej koalície dosiahli najväčšiu mieru súhlasu hlasovania s názormi podnikateľov. Podľa monitoringu aliancie predstavovala približne 75 až 77 percent. Naopak, opozičné strany vrátane klubu nezávislých poslancov nedosiahli v hodnotení miery súhlasu ani 30 percent…

Korupcia na Slovensku – vyjadrenie
25. februára 2004, TA3
Ivan Štefanec
Slovensko podľa prieskumov stále patrí medzi štáty, kde sa korupcií darí. Z krajín V4 je na tom horšie len Poľsko. V celkovom rebríčku hodnotenia štátov patrí Slovensku 59. pozícia…

V pracovnej zmluve nezabudnite na nadčasy 
25.2.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Nároky zamestnanca a zamestnávateľa presne určuje Zákonník práce, nad jeho rámec možno ísť len po vzájomnej dohode

Drahšie povinné poistenie áut sťažilo podnikanie 
20.2.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Andrej Bačanský
Podľa prieskumu, ktorý pravidelne vykonáva Podnikateľská aliancia Slovenska o stave podnikateľského prostredia, medzi najviac negatívne zmeny uskutočnené v minulom roku patrilo uvoľnenie cien povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel…

Zákon o dani z príjmov opatrením roka
19.2.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Peter Lakata
Najväčším sklamaním pre podnikateľov v minulom roku bolo schválenie zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Stanovil povinnosť zamestnávateľa platiť zamestnancom prvých desať dní pracovnej neschopnosti, a to prvé tri dni 25 percent denného vymeriavacieho základu, 4. až 10. deň 55 percent denného vymeriavacieho základu…

Podnikateľská aliancia súhlasí so zavedením školného na VŠ 
19.2.2004, TREND
SITA
Podľa PAS urobila vláda schválením zákona o študentských pôžičkách dôležitý krok vpred v reforme školského systému

Prínosom pre podnikateľov bola jednotná DPH
17.2.2004, NÁRODNÁ OBRODA
TASR
Za najdôležitejšie opatrenie, ktoré v minulom roku schválila Národná rada SR, považujú slovenskí podnikatelia nový zákon o dani z príjmov. Naopak, najväčším sklamaním bolo pre nich schválenie zákona o nahradení príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca…

PAS: Vlani bol najdôležitejší zákon o dani z príjmov
16.2.2004, TREND
SITA
Najhorším opatrením bolo podľa podnikateľov minuloročné schválenie zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Index podnikateľského prostredia – rozhovor
11.2.2004, STV – Ranný magazín
Róbert Kičina

Podnikateľské prostredie u nás sa zlepšuje 
9.2.2004, NÁRODNÁ OBRODA
TASR
Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v poslednom období oproti predchádzajúcim štvrťrokom výraznejšie zlepšilo. Potvrdzuje to hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP) vypracovaného Podnikateľskou alianciou Slovenska – stálou konferenciou CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS)…

Priestor na podnikanie je v službách 
5.2.2004, NÁRODNÁ OBRODA
Zahraničné investície umožňujú vznikanie firiem najmä na západnom Slovensku. Príležitostí na podnikanie na Slovensku je dostatok. Ak rozmýšľate o osamostatnení a otvorení vlastnej firmy či živnosti, nemali by ste podľa ekonómov mať problém nájsť si svoje miesto na trhu.

Naplnené iba dve odporúčania
2.2.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Marian Driensky
Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) – stála konferencia Centra pre hospodársky rozvoj o zlepšovaní podnikateľského prostredia – sformulovala v minuloročnej správe o stave podnikateľského prostredia v kapitole súdnictvo osem odporúčaní…

Register bude zapisovať do päť dní
2.2.2004, HOSPODÁRSKE NOVINY
Katarína Ragáčová
Nový zákon o obchodnom registri, ktorý je oddnes účinný má zefektívniť činnosť obchodného registra a urýchliť tak zápisy doň. Jednotnými formulármi by sa mala zjednotiť aj prax registrových súdov…

Západné firmy sa sťahujú na východ
2.2.2004 SME
Iveta Muržicová
Čoraz viac západných firiem presúva svoje závody smerom na východ. Cieľovou stanicou pritom už nie sú len krajiny Európy, ale investície sa posúvajú východným kurzom stále ďalej. Dôvod je jednoduchý – sú lacnejšie. Veľké sťahovanie sa však netýka len závodov, ale čaká aj celé centrály…

Vyjadrenie k novému zákonu o obchodnom registri
31.1.2004, TV Markíza – Televízne noviny

Trápne percentá
12.1.2004, FORMÁT
Martina Kusovská
Zlepšili sa však skutočne podmienky na podnikanie? Pravidelne sa to snaží merať Podnikateľská aliancia Slovenska svojím indexom. Dá sa z neho vyčítať, že veľkým problémom je stále slabá vymáhateľnosť práva a neschopnosť súdov…

Najväčšie zlepšenie
16.1.2004, HOSPODÁRSKY DENNÍK
TASR, PAS
V najnovšom rebríčku ekonomickej slobody najvýraznejší posun spomedzi všetkých európskych krajín zaznamenalo Slovensko. Je na 35. mieste…

Slovensko zaznamenalo v rebríčku ekonomickej slobody najvýraznejší posun
15.1.2004, www.profini.sk
TASR
V najnovšom rebríčku ekonomickej slobody pre tento rok Slovensko zaznamenalo spomedzi všetkých európskych krajín najvýznamnejší posun vpred a je na 35. mieste…

SR dosiahla najväčší posun liberalizácie ekonomiky v Európe
15.1.2004, www.finance.sk
SITA
Podľa aktuálnych výsledkov prieskumu Heritage Foundation a Wall Street Journal zaznamenalo Slovensko najväčší posun v liberalizácii svojej ekonomiky v Európe a ôsmy posun na svete…

Slovenská ekonomika je čoraz slobodnejšia
15.1.2004, SME
SITA, TASR
Podľa aktuálnych výsledkov prieskumu Heritage Foundation a Wall Street Journal zaznamenalo Slovensko najväčší posun v liberalizácii svojej ekonomiky v Európe. Slovensko sa v súčasnosti nachádza na 35. mieste rebríčka. O indexe ekonomickej slobody na rok 2004 informovala Podnikateľská aliancia Slovenska. „Žiadna z krajín regiónu sa nezlepšila viac ako Slovensko…

Slovenská ekonomika je čoraz slobodnejšia
15.1.2004, Rádio Twist, správy o 12:00
PAS

Slovensko zaznamenalo v rebríčku ekonomickej slobody najvýraznejší posun
14.1.2004, www.openiazoch.sk
TASR
V najnovšom rebríčku ekonomickej slobody pre tento rok Slovensko zaznamenalo spomedzi všetkých európskych krajín najvýznamnejší posun vpred a je na 35. mieste…

Únia nám chce prikázať, koľko máme pracovať
8.1.2004, SME
Iveta Muržicová
Európska únia uvažuje o tom, že zruší „prehnané“ pracovanie nadčas. Európsky zamestnanec by tak mohol pracovať maximálne 48 hodín týždenne aj s prácou nadčas a ani o hodinu viac. V súčasnosti si viaceré členské aj kandidátske krajiny uplatňujú výnimky, podľa ktorých môže zamestnanec vykonávať svoju prácu mimo riadneho pracovného času aj dlhšie ako osem hodín týždenne…