Členské príspevky

(platné od 01.01.2018)

Kategória
Poplatok(v €)
Fyzická osoba, firma s ročnými tržbami do 50 tis. EUR
200,-
Firma s ročnými tržbami od 50 tis. do 330 tis. EUR
300,-
Firma s ročnými tržbami od 330 tis. do 3,3 mil. EUR
500,-
Firma s ročnými tržbami od 3,3 mil. do 33 mil. EUR
1500,-
Firma s ročnými tržbami od 33 mil. do 330 mil. EUR
2.500,-
Firma s ročnými tržbami nad 330 mil. EUR
5.000,-