Výroky politikov a verejných funkcionárov

Podnikateľská aliancia Slovenska sa rozhodla sledovať výroky politikov a iných verejných funkcionárov a hodnotiť ich vplyv na morálku v podnikateľskom prostredí. Každý mesiac na tejto stránke PAS prináša najzaujímavejšie výroky, ktoré odzneli v médiách a majú dopad na podnikateľské prostredie a vyhodnocuje v akej miere tieto výroky pozitívne alebo negatívne vplývajú na morálku a hodnoty eticky konajúcich podnikateľských subjektov.

Archív

Máj 2009
Apríl 2009
Február 2009
Január 2009
December 2008
November 2008
Október 2008
September 2008

Jún 2009

post_content;
?>