Dane z nehnuteľnosti

Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2008

Po minuloročnej stagnácii vzrástli dane z nehnuteľností o 13,5 %

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) ako jediné podnikateľské združenie komplexne monitoruje úroveň daní z nehnuteľností v mestách SR po tom, ako právomoc stanovovať ich výšku prešla koncom roka 2004 na samosprávy. Hlavným zámerom PAS pri tvorbe rebríčkov daní z nehnuteľností je informovať podnikateľov, ako aj širokú verejnosť, o výške sadzieb daní v jednotlivých mestách a tým podporiť daňovú konkurenciu, ktorá bráni neúmernému zvyšovaniu daní na miestnej úrovni a zároveň vytvára tlak na efektívnejšie financovanie, využívanie a správu verejných statkov.

V roku 2008 sa sadzby dane z nehnuteľností v 84 okresných mestách a mestských častiach Bratislavy oproti minuloročným zvýšili v priemere o 13,5 %. Sadzby zvyšovalo až 54 sledovaných miest. Nemeniť sadzby sa rozhodlo 25 miest, vrátane mestských častí Bratislavy. K zníženiu došlo len v 5 mestách. V predchádzajúcom roku vzrástli dane z nehnuteľností len nepatrne, v priemere o 0,97 %. Príčinou minimálneho rastu daňových sadzieb v roku 2007 boli komunálne voľby, keď samosprávy sadzby pred voľbami nechceli, resp. po voľbách nestihli zmeniť. Minuloročnú stagnáciu teda vystriedal aktuálny rast miestnych daní.

Priemerné sadzby dane z nehnuteľností sú v porovnaní s rokom 2004, keď ich výšku určoval štát zákonom, viac ako dvojnásobne vyššie. Podnikatelia sú tento rok držiteľmi troch negatívnych prvenstiev. Nová daň z nebytových priestorov určených na podnikanie, ktorá vznikla odčlenením od dane z nebytových priestorov, zaznamenala najrýchlejší medziročný nárast a zvýšila sa o 43 %. Jej aktuálna priemerná výška je 41,05 Sk/m2. Vôbec najvyšší nárast od roku 2004 dosiahla daň z priemyselných stavieb, ktorá v okresných mestách SR za štyri roky narástla o 220 % a v tomto roku dosiahla priemernú úroveň 61,81 Sk/m2. Podnikateľov sa týka tiež najvyššia sadzba dane z nehnuteľností. Je ňou sadzba dane zo stavieb na ostatné podnikanie, ktorej priemerná výška je 87,71 Sk/m2 a v priebehu štyroch rokov vzrástla o 131 %.

Kalkulačka dane z nehnuteľností

Súčasťou databázy rebríčkov miestnych daní je interaktívna kalkulačka dane z nehnuteľností, ktorá užívateľovi umožňuje vypočítať celkovú výšku dane podľa zadanej štruktúry nehnuteľností v jednotlivých mestách SR. Podnikateľ, ktorý na svoje podnikanie potrebuje pozemok s rozlohou 1500 m2 a halu s rozlohou 1000 m2 by za tieto nehnuteľnosti zaplatil najnižšiu daň v Gelnici (20 525,- Sk), Medzilaborciach a vo Svidníku. Najvyššiu daň by naopak zaplatil v Rimavskej Sobote (120 840,- Sk), Žiari nad Hronom a až následne v Bratislave – mestskej časti Staré mesto. Priemerná výška dane v sledovaných mestách za uvedenú kombináciu nehnuteľností je 62 331,- Sk.

Číselné údaje do aktuálnej databázy prebrala PAS zo všeobecných záväzných nariadení zverejnených na internetových stránkach miest a zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Údaje zodpovedajú centrám jednotlivých okresných miest a sú uvedené bez výnimiek.

Rebríček miest a obcí podľa výšky daní z nehnuteľností

poradie okres

pomer výšky daní z nehnuteľností k celoslovenskému priemeru

1. (2.) Gelnica

33,9%

2. (1.) Sobrance

35,6%

3. (3.) Medzilaborce

40,9%

4. (5.) Tvrdošín

47,4%

5. (12.) Turčianske Teplice

58,0%

6. (8.) Humenné

59,2%

7. (19.) Banská Štiavnica

60,1%

8. (17.) Bánovce nad Bebravou

62,6%

9. (22.) Zlaté Moravce

63,3%

10. (18.) Poltár

64,0%

11. (14.) Ilava

64,3%

12. (7.) Kežmarok

65,6%

13. (20.) Revúca

66,3%

14. (4.) Trebišov

66,3%

15. (32.) Námestovo

67,3%

16. (33.) Nové Zámky

70,2%

17. (41.) Stará Ľubovňa

71,1%

18. (16.) Detva

71,5%

19. (29.) Bytča

71,8%

20. (15.) Stropkov

71,9%

21. (34.) Snina

72,0%

22. (31.) Žarnovica

72,2%

23. (21.) Dolný Kubín

72,9%

24. (23.) Partizánske

75,4%

25. (6.) Považská Bystrica

75,8%

26. (10.) Svidník

75,8%

27. (13.) Sabinov

75,8%

28. (49.) Čadca

76,9%

29. (30.) Levoča

78,0%

30. (11.) Brezno

80,3%

31. (24.) Kysucké Nové Mesto

81,2%

32. (25.) Hlohovec

81,4%

33. (39.) Vranov nad Topľou

83,5%

34. (54.) Zvolen

83,6%

35. (47.) Michalovce

83,9%

36. (36.) Lučenec

84,6%

37. (45.) Topoľčany

84,9%

38. (44.) Prievidza

85,4%

39. (26.) Spišská Nová Ves

85,7%

40. (42.) Martin

88,0%

41. (53.) Galanta

88,2%

42. (27.) Bardejov

88,2%

43. (46.) Šaľa

89,3%

44. (48.) Malacky

92,2%

45. (51.) Rožňava

93,4%

46. (50.) Žilina

96,5%

47. (40.) Myjava

97,8%

48. (52.) Levice

97,8%

49. (35.) Dunajská streda

97,8%

50. (55.) Krupina

99,1%

51. (38.) Komárno

100,0%

52. (9.) Poprad

100,4%

53. (37.) Veľký Krtíš

102,0%

54. (28.) Rimavská Sobota

106,4%

55. (43.) Nové Mesto nad Váhom

108,4%

56. (56.) Liptovský Mikuláš

109,3%

57. (65.) Žiar nad Hronom

110,1%

58. (58.) Ružomberok

110,6%

59. (60.) Banská Bystrica

116,0%

60. (61.) Senec

124,7%

61. (59.) Skalica

126,0%

62. (63.) Senica

128,1%

63. (67.) Púchov

129,4%

64. (62.) Prešov

131,7%

65. (69.) Bratislava-Devín

133,7%

66. (72.) Bratislava-Záhorská Bystrica

137,4%

67. (71.) Bratislava-Lamač

137,4%

68. (74.) Bratislava-Vajnory

139,7%

69. (75.) Bratislava-Čuňovo

141,2%

70. (76.) Bratislava-Rusovce

142,3%

71. (70.) Nitra

149,2%

72. (77.) Bratislava-Dúbravka

151,0%

73. (57.) Trenčín

152,2%

74. (78.) Bratislava-Rača

153,9%

75. (79.) Bratislava-Devínska Nová Ves

155,3%

76. (68.) Pezinok

156,3%

77. (80.) Bratislava-Ružinov

156,5%

78. (81.) Bratislava-Vrakuňa

156,5%

79. (66.) Košice

156,8%

80. (82.) Bratislava-Petržalka

157,4%

81. (83.) Bratislava-Podunajské Biskupice

158,8%

82. (73.) Trnava

161,7%

83. (64.) Piešťany

169,2%

84. (84.) Bratislava-Staré Mesto

181,6%

Rebríčky daní z nehnuteľností (vo formáte .pdf)

Stiahnite si Rebríčky a kalkulačku daní z nehnuteľností do svojho PC (po kliknutí pravým tlačítkom myši na linku vyberte voľbu „Uložiť ako“)

Postup pre správne spustenie programu:

1) Otvorte program MS Excel
2) Kliknite na „Nástroje“ (Tools), následne na „Makro“ (Macro) a následne na „Zabezpečenie“ (Security)
3) Vyberte nízku úroveň (low) ochrany, kliknite ok
4) Teraz otvorte súbor „menu_projekty_dan_z_nehnutelnosti_2009_kalkulacka.xls“ uložený vo Vašom počítači

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.