Názory a analýzy

PAS nesúhlasí s otváraním II. dôchodkového piliera

(stanovisko)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) nesúhlasí so zámerom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR opätovne umožniť výstup z druhého dôchodkového piliera. Takéto siahanie na dôchodkovú reformu vníma PAS ako nezodpovednú snahu politikov o získanie zdrojov na krátkodobé vylepšenie deficitu verejných financií a odsúvanie dlhov na budúce generácie.

Nabádanie na výstup z druhého piliera zvyšuje riziko deficitu verejných financií a rastu daňového zaťaženia v budúcnosti. Vysoké odvodové zaťaženie podľa prieskumu PAS pritom už v súčasnosti vníma až 69% podnikateľov ako vážnu až rozhodujúcu prekážku v podnikaní. Sporenie v II. pilieri má dlhodobý charakter a výhodnosť sporenia nemožno hodnotiť na základe krátkodobých výsledkov dôchodkových fondov. Z vývoja hlavných svetových akciových indexov možno vyčítať, že ku krízam podobným dnešnej globálnej finančnej kríze dochádza takmer pravidelne, no z dlhodobého pohľadu sa investície na kapitálových trhoch jednoznačne zhodnocujú. Neistota investorov a oslabovanie druhého piliera zo strany štátu sa v konečnom dôsledku prejaví v nižšej výnosnosti dôchodkových fondov, čo sa dotkne všetkých sporiteľov.

K realizácii dôchodkovej reformy vyzývala PAS už pred voľbami v roku 2002 a dnes oceňuje, že sa udiala, pretože významným spôsobom prispieva dlhodobej udržateľnosti makroekonomickej stability na Slovensku, ktorá je pre podnikateľské prostredie strategicky dôležitá. Namiesto oslabovania hlavných princípov dôchodkovej reformy by PAS v oblasti sociálneho systému uvítala aktivity smerujúce k zníženiu administratívnej náročnosti platenia odvodov, sprehľadneniu a zjednodušeniu dávkovej schémy, obmedzovaniu únikov a neefektívností na príjmovej a výdavkovej strane sociálnych fondov, zníženiu povinného odvodového zaťaženia transformáciou jeho časti na dobrovoľné poistenie a parametrickú úpravu prvého piliera tak, aby sa stal udržateľný

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.