Superindex PAS

Superindex PAS 2010

Najlepšie sa podniká v Singapure, SR na 37. mieste

Singapur je krajinou s najpriaznivejším podnikateľským prostredím na svete. Vyplýva to z výsledkov Superindexu PAS, ktorý je vytvorený z dát z najprestížnejších medzinárodných rebríčkov vydávaných Svetovým ekonomickým fórom, Svetovou bankou, Heritage Foundation a Transprency International. Za Singapurom sa umiestnil Hongkong, Nový Zéland, USA a Dánsko. V prvej desiatke sa nachádzajú len štyri európske krajiny – okrem Dánska sa tu umiestnili ešte Švajčiarsko, Veľká Británia a Fínsko.

Slovenská republika obsadila 37. priečku a medziročne klesla o 4 miesta. Znamená to, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa podľa renomovaných medzinárodných inštitúcií v roku 2009 zhoršilo a Slovensko sa kvalitou podmienok na podnikanie vzdialilo od najúspešnejších krajín sveta. Pozícia SR sa začala zhoršovať už v rokoch 2007 a 2008, keď v oboch rokoch SR klesla o jednu priečku. Česká republika je na 36. mieste po medziročnom zlepšení pozície o 2 miesta. Zlepšenie zaznamenali aj ostatné dve krajiny V4. Maďarsko postúpilo zo 42. miesta na 40. Poľsko si polepšilo o 8 miest a obsadilo 48. priečku.

Zaujímavosťou je, že z krajín EÚ sa najhoršie umiestnilo Grécko na 61. mieste. Zlé umiestnenie tejto krajiny naznačovalo vnútorné problémy s podnikateľským prostredím a ekonomikou, ktoré sa následne prejavili v extrémnom deficite verejných financií. Zo starých členov EÚ vykazuje podpriemerné hodnotenie aj Taliansko.

Superindex je nový projekt Podnikateľskej aliancie Slovenska, prostredníctvom ktorého chce PAS porovnávať vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku a v ďalších krajinách sveta a vyhodnocovať pohyb týchto krajín v renomovaných medzinárodných rebríčkoch. Superindex je unikátny hodnotiaci nástroj – index indexov podnikateľského prostredia, ktorý v sebe kombinuje výsledky Indexu globálnej konkurencieschopnosti (Svetové ekonomické fórum), Doing Business (Svetová Banka), Indexu ekonomickej slobody (Heritage Foundation) a Indexu vnímania korupcie (Transparency International).


(pre zobrazenie rebríčeka za rok 2010 kliknite na obrázok)

Sledované svetové indexy:

.: Doing Business 2010

.: Index globálnej konkurencieschopnosti 2019-2010

.: Index ekonomickej slobody 2010

.: Index vnímania korupcie 2009

Okrem medzinárodných rebríčkov, uvádzaných v Superindexe, PAS sleduje aj ďalšie medzinárodné porovnania. Základný prehľad o pohybe SR v iných medzinárodných rebríčkoch v roku 2009 je uvedený v tejto tabuľke.

 

Viac o projekte

Cieľom projektu je komplexné sledovanie a vyhodnocovanie, ako sa Slovensko kvalitou podnikateľského prostredia medziročne približuje alebo vzďaľuje od top 5 krajín s najlepším podnikateľským prostredím na svete. Referenčnou hodnotou indexu je 100 bodov a táto hodnota vyjadruje priemerné skóre 5 krajín s najlepším podnikateľským prostredím na svete.

Hlavným výstupom projektu je virtuálny rebríček 100 krajín sveta, ktorý zoraďuje krajiny podľa ich výsledkov v uvedených štyroch svetových rebríčkoch. Superindex a virtuálny rebríček bude PAS aktualizovať raz ročne, vždy v prvom štvrťroku.

Superindex poskytuje najkomplexnejší pohľad na vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku, pretože ekonomiku nehodnotí z pohľadu jednej inštitúcie, ale spája hodnotenia štyroch renomovaných nezávislých medzinárodných organizácií.

Referenčnou hodnotou indexu je 100 bodov a táto hodnota vyjadruje priemerné skóre 5 krajín s najlepším podnikateľským prostredím na svete.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.