Články

Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 427/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t- nové znenie

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácie

Dôvodom návrhu bolo prijatie novely zákona o pozemných komunikáciách a prijatie zákona o elektronickom výbere mýta. Cieľom je zaviesť nové nálepky (úhrada za užívanie pozemných komunikácií) pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2, čím sa spoplatnia jazdné súpravy s presahujúcou hmotnosťou 3,5t.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.