Názory a analýzy

Dôchodkový vek treba predĺžiť aspoň na 65 rokov

Budúca vláda by mala spomaliť valorizáciu dôchodkov na úroveň inflácie a súčasne naplánovať postupné predlžovanie dôchodkového veku aspoň na 65 rokov. Tieto zmeny sú potrebné, ak má byť penzijný systém udržateľný aspoň do roku 2040.

Ak by chcela vláda ponechať švajčiarsku valorizáciu dôchodkov (podľa priemeru rastu mzdy a inflácie), musela by postupne predĺžiť dôchodkový vek až na 70 rokov. Tempo predlžovania by pritom bolo šesť mesiacov každý rok, a to už od roku 2010.

Vyplýva to z prepočtov dlhodobej udržateľnosti penzijného systému, ktoré zostavil inštitút INEKO v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS) a s použitím modelu PROST od Svetovej banky.

Penzijný systém dnes vytvára schodok prevyšujúci 2% HDP ročne. Vďaka predlžovaniu dôchodkového veku žien, ktoré bude pokračovať až do roku 2024, a vďaka očakávanému zlepšeniu ekonomickej výkonnosti, sa schodok môže znížiť na 1,5% HDP v roku 2020. Ak by však budúce vlády odmietli akékoľvek úpravy penzijného systému, stúpne jeho deficit na 2,6% HDP do roku 2040. Za celé obdobie do roku 2040 by tak penzijný systém vytvoril dlh na úrovni 75% HDP, čím by s veľkou pravdepodobnosťou rozvrátil verejné financie.

Alternatívou úprav penzijného systému je dotovanie dôchodkov zo štátneho rozpočtu. Podmienkou je však radikálna konsolidácia verejných financií. Tá sa dá popri reformách dosiahnuť najmä zvyšovaním daní v kombinácii s významnými úsporami vo výdavkoch.

V súčasnosti sú verejné financie bez penzijného systému v schodku zhruba 4% HDP, s penzijným systémom to je zhruba 6% HDP. Ak by budúca vláda nedokázala konsolidovať verejné financie a súčasne by odmietla úpravy penzijného systému, Slovensko by sa v roku 2014 dostalo na pokraj bankrotu. Oficiálny verejný dlh by totiž v tomto roku prekročil 60% HDP.

Budúce vlády sa budú pravdepodobne snažiť udržať verejné financie kombináciou znižovania dôchodkového deficitu aj deficitu zvyšku verejnej správy. Ak by napríklad dosiahli dlhodobý prebytok mimo penzijného systému v priemernej výške 1% HDP (t.j. konsolidácia oproti súčasnosti o 5% HDP), stačilo by pri švajčiarskej valorizácii dôchodkov predĺžiť dôchodkový vek na 65 rokov. Taká radikálna konsolidácia by však napríklad v roku 2010 znamenala, že by vláda musela zlepšiť svoje hospodárenie o 3,4 miliardy eur. Pre porovnanie, ide zhruba o sumu ročných výdavkov rezortov práce a zdravotníctva.

Analýza vplyvu penzijného systému na verejné financie

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.