Názory a analýzy

Nejasné pravidlá

Keď sa pred necelým rokom prijímal zákon o strategických podnikoch, vyslúžili si jeho tvorcovia tvrdú kritiku za zmätočnosť prípravy a schvaľovania tohto predpisu. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že dnes Slovensko zažíva to isté v súvislosti s daňovo-odvodovými zmenami. Súčasná verzia návrhov je diametrálne odlišná od pôvodných nápadov ministra práce a ministra financií a nikto nevie, akú podobu bude mať záchranný balíček po schválení v parlamente. Dohody z koaličných rád, ktoré spätne menia kľúčové parametre návrhov podkopávajú autoritu vlády a jej ministrov a komplikujú verejnú diskusiu. Prílišná horlivosť politikov dodržať nereálne predvolebné sľuby nie je namieste v čase nezvyčajne vysokého deficitu, ktorý je pre budúcnosť krajiny rizikom. Výnimočné situácie si vyžadujú výnimočné a rázne riešenia. Riešenia, ktoré budú podložené konkrétnymi číslami a serióznou analýzou dopadov a nie individuálnymi pocitmi a želaniami. Osobne si totiž myslím, že zodpovední politici nezvyknú robiť to, čo si želajú ich voliči, ale to, čo je dobré pre krajinu a jej občanov.

Róbert Kičina
Podnikateľská aliancia Slovenska

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.