Aktuálny graf

Daňovo-odvodové zaťaženie práce v krajinách OECD

Daňovo-odvodové zaťaženie príjmov zamestnancov v krajinách OECD postupne rastie. V roku 2012 sa zvýšilo v priemere o 0,1 percentného bodu. Vzrástlo v 19 z 34 krajín OECD, pokleslo v 14 a nezmenilo sa v 1 krajine. V interaktívnej tabuľke nižšie možno porovnať SR s inými krajinami OECD.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.