Aktuálny graf

Indikátor ekonomického sentimentu na Slovensku v prvom polroku 2015

Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu oproti hodnote predchádzajúceho mesiaca v júni klesol o 0,1 bodu na 101,2 najmä znížením dôvery v službách.

Aktuálne IES prevyšuje hodnotu rovnakého obdobia minulého roka o 0,7 bodu a naďalej zaostáva za úrovňou dlhodobého priemeru o 3,1 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Indikátor ekonomického sentimentu v prvom polroku 2015

Indikátor dôvery v priemysle v júni vzrástol oproti máju o 4,3 percentuálneho bodu na hodnotu 4,3, pričom sa dostal o 2,3 bodu nad úroveň dlhodobého priemeru. Rast indikátora ovplyvnil najmä priaznivý vývoj očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace.

Indikátor dôvery v stavebníctve v júni vzrástol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1 bod na hodnotu -8 v dôsledku priaznivejších hodnotení úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 20 bodov.

Indikátor dôvery v obchode 14,7 klesol v júni v porovnaní s májom o 1 percentuálny bod vplyvom negatívneho vývoja súčasných podnikateľských aktivít a mierneho rastu stavu zásob.

Indikátor dôvery v službách v júni klesol, jeho hodnota 5,7 sa v porovnaní s májom znížila o 10,3 percentuálneho bodu. Vývoj indikátora bol ovplyvnený negatívnymi hodnoteniami všetkých troch jeho komponentov, najmä však nepriaznivejším vývojom podnikateľskej situácie a očakávaného dopytu.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.