Aktuality Názory a analýzy

Grécko obmedzilo výber z bankomatov i platby do zahraničia

Udalosti okolo finančných ťažkostí Grécka v posledných dňoch nabrali rýchly spád. Prinášame preto niekoľko rád a odporúčaní v súvislosti s udalosťami v tejto krajine.

Udalosti okolo finančných ťažkostí Grécka v posledných dňoch nabrali rýchly spád. Keďže Grécko je rovnako ako Slovensko členom Európskej únie a tiež eurozóny, jeho finančná situácia a platobné podmienky môžu mať vplyv na podnikanie a praktický život občanov Slovenska a ich spoločností. Prinášame preto niekoľko rád a odporúčaní v súvislosti s udalosťami v Grécku.

Všetky banky v krajine sú minimálne do 5.7.2015 zatvorené, či a kedy budú otvorené po tomto termíne, je veľmi neisté. Výnimkou sú iba dôchodcovia, ktorí nemajú bankomatové karty. Pred bankami preto stoja rady dôchodcov, čakajúcich na svoje peniaze.

Výbery z bankomatov pre karty vydané v Grécku sú obmedzené na sumu 60 eur denne, toto  opatrenie by sa nemalo dotýkať zahraničných kariet. Je však možné, že sa bankomaty čoskoro vyprázdnia a nebudú môcť vydávať hotovosť, prípadne úrady zavedú limit na všetky výbery.

Ministerstvo zahraničných vecí SR preto odporúča zobrať si na cestu do Grécka so sebou dostatočnú hotovosť na pokrytie všetkých očakávaných výdavkov, prípadne platiť kartou, ak to bude možné. Platby kartou v Grécku však môžu byť tiež dočasne pozastavené. Viac si o tom môžete prečítať tu.

Grécko tiež zaviedlo kapitálové kontroly, teda obmedzenia, prípadne úplné zastavenie platieb do zahraničia. Preto je dôležité uistiť sa pri fakturovaní prác alebo služieb gréckym spoločnostiam, že budú aj zaplatené, prípadne vyžadovať platbu vopred, či iný druh záruky. V prípade práce v Grécku si treba odplatu nechať vyplatiť v hotovosti, pri prevode na účet nie je isté, že sa z neho peniaze podarí neskôr vybrať.

V prípade vyhlásenia platobnej neschopnosti Grécka aj voči komerčným subjektom štát prestane ručiť za svoje dlhopisy a ďalšie cenné papiere, čím sa stanú prakticky bezcennými. Odporúčame preto podnikateľom, ktorí takéto cenné papiere ešte vlastnia, aby sa ich čo najskôr zbavili. Hodnota gréckych aktív ako nehnuteľnosti, akcie, podiely v spoločnostiach a podobne tiež môžu zaznamenať výrazné výkyvy hodnoty.

Zaujímavé informácie o udalostiach v Grécku tu.

Podnikateľská aliancia Slovenska

 

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.