Aktuality Prieskumy Tlačové správy

Podnikatelia sa obávajú ďalšej vlny. Podpora od štátu je nedostatočná.

Napísal PAS

Bratislava 30. septembra – Až 67% z takmer 100 opýtaných podnikateľov očakáva negatívny dopad ďalšej vlny na ich podnikanie. Vyplnulo to z prieskumu, ktorý Podnikateľská aliancia Slovenska realizovala v mesiaci september. Necelých 30% sa zhoršenia podnikania neobáva, po skúsenostiach z minulosti zaviedli rôzne opatrenia. Najčastejšou odpopveďou bol presun do on-line prostredia, zníženie prevádzkových hodín, obmedzenie investícií a efektívnejšie prevádzkové náklady.

Viac ako 15% podnikov pristúpilo k prepúšťaniu zamestnancov, 3% k skracovaniu ich úväzkov. Z prieskumu vyplynulo, že iba 1,5% bolo nútených podnikanie ukončiť. Takmer 22% opýtaných podnikateľov neplánujú žiadne špeciálne opatrenia.

Podnikatelia sa však najviac sťažujú na neprehľadnosť protipandemických opatrení a slabú podporu zo strany štátu. Viac ako 50% z nich považuje prijaté protipandemické opatrenia za nezrozumiteľné. To, že štátna pomoc je nedostatočná, vníma takmer 70% účastníkov prieskumu.

Priamu finančnú pomoc považuje viac ako polovica podnikateľských subjektov za najúčinnejšie finančné opatrenie pri zmiernení dopadov pandémie. Nasledujú dočasné zníženie alebo odpustenie priamych daní a odovodov z práce (38%), úhrada časti nájomného (19%) a priama finančná pomoc na podporu testovania či očkovania zamestnancov (14%). Najmenej zaujímavými opatreniami pre podniky sú dočasné zníženie DPH a odklad splátok úverov.

Za jednoznačne najúčinnejšie opatrenie v boji s pandémiou považujú podnikatelia očkovanie a dodržiavanie hygienických opatrení (ruka-odstup-rúška). Takmer tretina opýtaných preferuje aj testovanie v rizikových komunitách. Naopak celoplošné testovanie považujú za nezmysel. Očkovacia lotéria vyšla z prieskumu ako najmenej účinné opatrenie. Získala iba 1 hlas a to podľa autora iba z recesie. Kritika smerom k lotérii je nielen o účinnosti, ale najmä o efektivite vzhľadom k zbytočnému zadlžovaniu štátneho rozpočtu.

Takmer 70% zamestnávateľov by podľa prieskumu mala mať právo na kontrolu dokladov svojich zamestnancov, či sú zaočkovaní, testovaní alebo prekonali ochorenie Covid19. Necelých 50% podnikateľov si myslím, že by právo na takúto kontrolu dokladov malil mať aj poskytovatelia služieb, ako je to napr. aj pri predaji cigariet či alkoholu.

Z voľných komentárov prieskumu vyberáme:

  • Nech si konečne vláda uvedomí, že nie ona platí nás, ale my platíme ju. Ak nám bude prekážať v práci, nebude dostávať dane a bude musieť štát donekonečna zadlžovať. Likvidácia ekonomiky nepomôže odstrániť žiaden vírus.
  • Zrozumiteľnejši pravidlá, viac klásť dôraz na dotácie a konzultácie k nim, mať vyškolených expertov na dotácie, aby vedeli poradiť a hlavne aby sa im dalo dovolať, aby odpisovali na emailové otázky obratom nie po týždňoch.
  • Čakal by som väčšiu kontrolu dodržiavania opatrení na miestach, kde je potrebné nosiť rúško. Poprípade to riešiť aj pokutami. Chápem, že je to nepopulárne opatrenie, ale zároveň je účinné.
  • Miesto nekontrolovaného míňania verejných zdrojov podporiť imunitu obyvateľstva, ktorá momentálne nie je uhrádzaná zdravotnými poisťovňami
  • Vláda by mala riešiť zákony, podporu ekonomiky a pomoc ľuďom. Liečenie nech nechá na lekárov a odborníkov.

Prieskum bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.