Formulár elektronických volieb predstaviteľov PAS na obdobie 2020/2022

Vážené členky a vážení členovia PAS,

touto cestou prosím o Vaše hlasovanie v elektronických voľbách na pozíciu Prezident PAS, členovia Rady PAS a Výkonný riaditeľ PAS na nasledujúce volebné obdobie 2020 – 2022. V zmysle platných stanov sa členovia vedenia PAS volia na dva roky.

Uzávierka elektronického hlasovania je v utorok 04. augusta 2020 o 24:00. Výsledky volieb Vám oznámi Výkonný riaditeľ PAS emailom.

Profily nominovaných kandidátov

Prosíme o hlasovanie k nasledujúcim bodom:

1. Súhlasíte s tým, aby p. Ivan Košalko vykonával funkciu Prezidenta PAS v nasledujúcom funkčnom období?

Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa hlasovania

2. Súhlasíte s tým, aby p. Peter Goliaš vykonával funkciu člena Rady PAS v nasledujúcom funkčnom období?

Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa hlasovania

3. Súhlasíte s tým, aby p. Ján Marušinec vykonával funkciu člena Rady PAS v nasledujúcom funkčnom období?

Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa hlasovania

4. Súhlasíte s tým, aby p. Róbert Kičina vykonával funkciu člena Rady PAS v nasledujúcom funkčnom období?

Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa hlasovania

5. Súhlasíte s tým, aby p. Peter Serina vykonával funkciu Výkonného riaditeľa PAS v nasledujúcom funkčnom období?

Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa hlasovania