Trenčiansky kraj

Oprávnené osoby, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora v Trenčianskom kraji (kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

P M LEGAL s. r. o., Banská Bystrica

Advokátska kancelária Marônek & Partners, Bratislava

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o., Partizánske

JUDr. Radoslav Soták, advokát, Michalovce

Mgr.Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava

Monika MARTONOVÁ, advokátka, Bratislava