Projekty

Výroky politikov a verejných funkcionárov

Podnikateľská aliancia Slovenska sa rozhodla sledovať výroky politikov a iných verejných funkcionárov a hodnotiť ich vplyv na morálku v podnikateľskom prostredí. Od septembra 2008 do júna 2009 na tejto stránke PAS prinášala najzaujímavejšie výroky, ktoré odzneli v médiách a mali dopad na podnikateľské prostredie, a vyhodnotila, v akej miere tieto výroky pozitívne alebo negatívne vplývajú na morálku a hodnoty eticky konajúcich podnikateľských subjektov.

Jún 2009
Máj 2009
Apríl 2009
Marec 2009
Február 2009
Január 2009
December 2008
November 2008
Október 2008
September 2008 

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.