Aktuality Projekty

Projekt CIPE: Stretnutie s Brezovskými podnikateľmi.

Napísal PAS
Druhý okrúhly stôl v rámci projektu Public Private Dialogue sa uskutočnil 20. júla 2022 v Brezovej pod Bradlom. Na Mestskom úrade sa stretnutia zúčastnili miestny podnikatelia z výrobnej sféry. Témou prvotného stretnutia bolo objasnenie si vzájomných stanovísk a pozícií, načrtnutie možnej spolupráce samosprávy s podnikateľmi pri konkrétnych projektoch, ale tiež skvalitnenie informovanosti a komunikácie. „Projekt by mal v rámci svojich aktivít analyzovať, to čo je kde dobré, ale povedať aj to, čo je zlé a nefunguje. Cieľom je, aby samospráva a podnikatelia rozvíjali komunitu spoločne,“ informoval prítomných výkonný riaditeľ PAS Martin Lidaj. Ako doplnil, výstupy z týchto stretnutí budú doplnené realizáciou prieskumov medzi ďalšími podnikateľskými subjektami. „Na základe zozbieraných informácií potom pripravíme návrh kódexu spolupráce medzi podnikateľským sektorom a samosprávami,“ povedal riaditeľ aliancie.
Témou stretnutia bolo objasnenie si vzájomných stanovísk a pozícií, načrtnutie možnej spolupráce pri konkrétnych projektoch. „Jednou z konkrétnych vecí, ktoré vyplynuli zo stretnutia, je tá, že mesto bude informovať priamo miestnych podnikateľov o verejných zákazkách, ktoré samospráva vyhlasuje, aby sa podnikatelia mohli do nich zapojiť a nemuseli ich prácne vyhľadávať,“ doplnil primátor mesta Brezová pod Bradlom Jaroslav Ciran. Projekt realizuje PAS v spolupráci s Centrom pre medzinárodné súkromné podnikanie (CIPE). „Zo stretnutia vzišlo viacero nápadov. Podnikatelia formulovali, čo im chýba. Ale čo je veľmi dôležité, zároveň prezentovali aj možné riešenia,“ uviedla pre TASR program officer CIPE Monika Kočiová.
Projekt je zameraný na zlepšenie komunikácie medzi podnikateľmi a samosprávami. Realizuje ho Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). Na projekte zúčastňuje päť miest – Senica, Brezová pod Bradlom, Holíč, Skalica a Šaštín-Stráže. Súčasťou je aj realizácia stretnutí vedenia samospráv s podnikateľmi.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.