Projekty

Hodnotenie volebných programov politických strán

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) hodnotí z hľadiska budúceho zlepšovania kvality podnikateľského prostredia najvyššie politickú stranu SDKÚ-DS. Vyplýva to z vykonanej analýzy volebných programov ôsmich najvýznamnejších politických strán. V rebríčku obsadila SDKÚ-DS na 100-bodovej stupnici prvé miesto so 68 bodmi. Na druhom mieste je KDH s 53 bodmi. Len tieto dve strany prekročili v hodnotení 50 bodovú hranicu. V strede rebríčka sa nachádzajú strany SaS (40 bodov) a Most-Híd (34) nasledované SMK (27). Strana Smer-SD avizuje naplnenie požiadaviek podnikateľov len z necelej štvrtiny (24 bodov). Na konci poradia sa ocitli ĽS-HZDS (16) a SNS (11 bodov). Od týchto strán nemožno očakávať, že by sa v prípade účasti vo vláde pričinili o skvalitnenie podnikateľského prostredia.

Výsledky hodnotenia sú uvedené v tabuľke:

Poradie

Strana

Celkové hodnotenie (%)

1.

SDKÚ-DS

68,1

2.

KDH

53,4

3.

SaS

39,6

4.

Most-Híd

34,1

5.

SMK

27,2

6.

Smer-SD

23,8

7.

ĽS-HZDS

16,4

8.

SNS

10,5

Pri zostavovaní rebríčka hodnotila PAS kvalitu volených programov politických strán. Ako podkladový hodnotiaci materiál slúžil Wish list, ktorý obsahuje desať najvýznamnejších požiadaviek PAS na skvalitnenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Pri skúmaní volebných programov sa PAS sústredila na podrobné identifikovanie problémov, predloženie konkrétnych nástrojov na ich riešenie a reálnosť ich použitia. Druhým kritériom bola vykonateľnosť zámerov politikov najsilnejších strán. PAS si všímala odborné zázemie na vykonávanie hospodárskej politiky v jednotlivých politických stranách, hodnotila doterajšie výsledky a schopnosť zostavovať vládnu koalíciu, pretože budúca vláda bude na Slovenskú tradične viaczložková.

Vo volebných programoch prisúdili politici najvyššiu pozornosť boju proti korupcii, byrokracii a ďalšiemu nezodpovednému zadlžovaniu štátu. Naopak, najmenej ich zaujímalo zdôrazňovanie nezastupiteľnosti podnikateľského stavu, presadzovanie disciplíny v Európskej únii a skvalitnenie školstva. Z tohto pohľadu treba posudzovať celkové hodnotenie politických strán pred voľbami zo strany PAS ako rámcové. Konkrétny prístup preukážu politici až po parlamentných voľbách, keď zostavia nový parlament a vládu.

PAS sa dlhodobo zasadzuje o skvalitňovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Len zlepšovanie v tejto oblasti podnieti vyššiu ekonomickú aktivitu, podnieti rozvoj zamestnanosti a skvalitní úroveň života obyvateľov na Slovensku.


Analýza volebných programov z hľadiska podnikateľského prostredia
(.pdf)
Prezentácia z tlačovej konferencie (.pdf)

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.