Názory a analýzy

PAS očakáva lepšie podnikateľské prostredie

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) víta aktivity v oblasti súdnictva, boja proti korupcii, odvodového a administratívneho zaťaženia avizované v programovom vyhlásení vlády SR. Spomenuté oblasti patria dlhodobo k najviac kritizovaným zo strany podnikateľov a preto je potrebné venovať im osobitnú pozornosť pri všeobecnej snahe zlepšovať podnikateľské prostredie. Potreba reforiem v podnikateľskom prostredí je o to väčšia, keď kvalita podmienok na podnikanie v uplynulých rokoch výrazne klesala a podniky sa dodnes vyrovnávajú s negatívnymi dopadmi hospodárskej krízy.

PAS na jednej strane víta, že sa do vládneho programu dostal záväzok znížiť deficit verejných financií pod 3% HDP v roku 2013. Na druhej strane však v programe chýbajú konkrétne opatrenia, ktoré by boli zárukou, že tento cieľ bude splnený. PAS vníma negatívne najmä skutočnosť, že vláda nerieši neudržateľnosť prvého piliera a bráni sa prijatiu nepopulárnych, no potrebných zmien v sociálnom a daňovom systéme. Nedôsledný prístup pri riešení naliehavých problémov vo verejných financiách môže mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie, vytváranie nových pracovných miest a kvalitu života obyvateľov. Preto je potrebné, aby vláda prijala účinné úsporné opatrenia, porovnateľné so Španielskom alebo Českom, už v roku 2010.

PAS dlhodobo zdôrazňuje, že zlepšovanie podnikateľského prostredia je najúčinnejší spôsob zvyšovania zamestnanosti, hospodárskeho rastu a životnej úrovne obyvateľov. V nasledujúcom období bude preto monitorovať implementáciu záväzkov týkajúcich sa podnikateľského prostredia, ku ktorým sa vláda zaviazala vo svojom programe, a v spolupráci s podnikateľmi vyhodnocovať dopady realizovaných zmien na podnikanie. PAS je pripravená spolupracovať s predstaviteľmi vlády SR a podporovať tvorbu opatrení smerujúcich k zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.