Projekty

Správa o stave podnikateľského prostredia 2010

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s analytickou jednotkou TREND Analyses vypracovali Správu o stave podnikateľského prostredia v SR 2010. Po podobnej Správe z roku 2002 a Audite podnikateľského prostredia z roku 2006 prichádza PAS aj v tomto volebnom roku s novou Správou o stave podnikateľského prostredia, ktorá obsahuje analýzy aktuálnych najväčších bariér podnikania a formuluje konkrétne odporúčania na zlepšenie súčasného stavu.Správu pre PAS vytvoril tím deviatich nezávislých autorov a spoluautorov pod vedením Trend Analyses. Autori sa popri vlastných zdrojoch opierali o Prieskum o prekážkach podnikania v SR a iné podklady poskytnuté reprezentantmi podnikateľskej obce. Správa obsahuje analýzy nasledovných oblastí:

1. Ľudský kapitál (zamestnanosť, pracovná sila, školstvo a vzdelávanie)
2. Pôda, stavebné konanie a kataster
3. Právny rámec podnikania (príprava zákonov, občiansky a obchodný zákonník, pracovná legislatíva, zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zásahy do slobody podnikania a voľného trhu)
4. Súdnictvo
5. Administratívne prekážky podnikania
6. Verejné financie
7. Verejné obstarávanie
8. Eurofondy
9. Dopravná infraštruktúra

Téma odvodového zaťaženia nebola v Správe rozpracovaná, nakoľko problematiku odvodov sa PAS nedávno pokúsila riešiť v rámci osobitného projektu.

SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SR 2010 (plné znenie; pdf)

Rozšírené znenie čiastkových analýz Správy o stave podnikateľského prostredia v SR 2010 (pdf):

Ľudský kapitál: Zamestnanosť a pracovná sila
Ľudský kapitál: Školstvo a vzdelávanie
Pôda, stavebné konanie a kataster
Právny rámec podnikania
Súdnictvo
Administratívne prekážky podnikania
Verejné financie
Verejné obstarávanie
Eurofondy
Dopravná infraštruktúra

Prieskum o bariérach podnikania na Slovensku (pdf)

Podnikateľská aliancia Slovenska ďakuje spoločnostiam nasledovným spoločnostiam za priamu finančnú podporu, ktorá umožnila realizáciu tohto projektu:

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.