Projekty

TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?)

Dňa 14. júna 2013 dali členské krajiny EÚ mandát Európskej komisii, aby začala rokovania s USA o vytvorení zóny voľného obchodu. Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií (TTIP) môže priniesť obom ekonomickým veľmociam nový rozvojový impulz, posilniť hospodársky rast a zamestnanosť. PAS v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave plánuje vypracovať komplexnú analýzu vplyvov TTIP na slovenskú ekonomiku a podnikateľské prostredie.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.