Príklady dobrej praxe členov PAS v oblasti šírenia podnikateľskej etiky a transparentnosti v podnikaní

Millennium, spol. s r. o.

Spoločnosť Millennium, spol. s r. o., ktorá pôsobí v oblasti informačných technológií, sa rozhodla transparentne informovať o svojich obchodných vzťahoch so štátnou a verejnou správou. Na svojej internetovej stránke zverejňuje zoznam všetkých aktívnych, ako aj zrealizovaných kontraktov zo štátom. Aktivitu spoločnosť odôvodňuje takto: „Chceme sa odlíšiť a preto sa prihlasujeme k myšienke transparentnosti vo vzťahu k finančným prostriedkom z verejných zdrojov. Vyhlasujeme, že obchodujeme zo štátom čestne a férovo. Nehanbíme sa za našu prácu a ani za cenu, za ktorú sme štátne zákazky realizovali.“ Viac informácií nájdete tu.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.