Aktuality

Ako ochrániť hodnotu poistného krytia?

Napísal PAS

Raketový nárast cien materiálov, tovarov a služieb pociťujeme už niekoľko mesiacov. Vysoké ceny stavebných materiálov však pocítili nielen tí, ktorí stavajú alebo rekonštruujú svoju nehnuteľnosť, ale aj tí, ktorým vznikla v tomto období škodová udalosť. Inflácia má dopad na všetky odvetvia a poisťovníctvo nie je výnimkou.

„Hodnota nehnuteľností je dnes omnoho vyššia než pred niekoľkými rokmi, keď prichádzalo k uzatváraniu poistných zmlúv. Podpoistenie je rizikový faktor, kedy sa môže pri neaktualizovanej poistnej sume stať, že v prípade poistnej udalosti nemusí poistné plnenie stačiť na pokrytie všetkých výdavkov,“ hovorí majiteľka a konateľka spoločnosti CENTRUM POISTENIA Radoslava Pobjecká. Podľa jej slov už zaznamenali viacero škodových udalostí, kedy poistné plnenie od poisťovne kvôli rastúcim cenám nestačilo na opravu škôd. Poisťovňa síce pri poistnej udalosti vyplatí sumu, ktorá bola zvolená pri podpise zmluvy, ale za danú sumu si dnes klient z dôvodu inflácie môže kúpiť oveľa menej ako napríklad pred desiatimi rokmi.

Určitou  formou ochrany pred infláciou je INDEXÁCIA, ktorou sa zvyšuje poistná suma poistenia a pripoistení.Poisťovne nerobia indexáciu povinne pri každej životnej či neživotnej poistke a zvyšovanie poistnej sumy nie je automatické. Ak si klient v poistení určí indexáciu, každý rok mu poisťovňa zašle informatívny list, v ktorom ho približne dva mesiace vopred informuje, o aké percento – výšku bude upravené poistenie.

Prax však ukazuje, že indexácia poistnej zmluvy úplne nekorešponduje s reálnym zvyšovaním cien tovarov, služieb či nehnuteľností. „Odporúčam klientom, aby si poistnú zmluvu nechali vždy po nejakom čase skontrolovať odborníkovi,“ dodáva Radoslava Pobjecká.

Spoločnosť CENTRUM POISTENIA, s.r.o. vznikla v roku 2007 ako maklérska spoločnosť špecializujúca sa prevažne na neživotné poistenie. Z menšej firmy dvoch ľudí sa postupom času stala moderná maklérska spoločnosť s piatimi pobočkami v rámci západného Slovenska. Od svojho vzniku až do dnešného dňa spoločnosť  sprostredkovala viac ako 30.000 poistných zmlúv a pomohla zlikvidovať nespočetné množstvo poistných udalostí prostredníctvom vlastného oddelenia likvidácie.

CENTRUM POISTENIA, s.r.o. ponúka možnosť bezplatného auditu existujúcich poistných zmlúv. Ak neviete alebo si nie ste istí, čo všetko vaše poistné zmluvy obsahujú a aké riziká kryjú, máte jedinečnú možnosť využiť túto službu bezplatnej analýzy.

CENTRUM POISTENIA, s.r.o. je členom Podnikateľskej aliancie Slovenska.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.