Aktuality Články

Tretí ohrúhly stôl projektu CIPE sa konal v Skalici

Napísal PAS

Stretnutie skalickej samosprávy a miestneho podnikateľského sektora za pomyselným okrúhlym stolom sa uskutočnilo 25.8.2022. Na mestskom úrade v Skalici prijali pozvanie primátorka mesta Anne Mierna, zástupkyňa primátorky Veronika Buc a vrcholní predstavitelia najväčších skalických firiem. Okrem iných aj zástupcovia z tzv. „kvarteta“ – Protherm Production, Vaillant group SLOVAKIA a Grafobal. Podnikatelia hodnotili spoluprácu s mestom ako dobrú, chýba im však koordinovanejší prístup. Privítali by aj výraznejšiu možnosť vplývať na rozvoj mesta a zapojenie sa do diskusie o jeho smerovaní. Tieto aktivity by podľa ich názoru mali byť pravidelné. Situáciu najlepšie vystihuje citát: „Bolo by dobré, keby sme smerovali spolu.“

Samospráva uvedené pripomienky privítala a viaceré návrhy plánuje zapracovať. PAS ako realizátor projektu chce tieto aktivity sledovať a pomôcť pri ich implementácii. Nezávisle od výsledku najbližších komunálnych volieb.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.