Aktuality Aktuálny graf

Rast HDP o 3,4 % v 1. štvrťroku je slušný, domácnosti stále skôr šetria, ako míňajú

Slovenská ekonomika si podľa analytikov NBS udržala slušnú kondíciu aj po odznení eurofondového impulzu.

Slovenská ekonomika si podľa analytikov NBS udržala slušnú kondíciu aj po odznení eurofondového impulzu.

Po májovom prvom odhade prichádza júnové spresnenie ekonomického rastu s ešte lepším výsledkom. Slovenská ekonomika v 1. štvrťroku 2016 vzrástla medzikvartálne o 0,8 % . Je to nižšie tempo ako dynamiky okolo jedného percenta, na ktoré sme si zvykli v minulom roku. Keďže sa vytratil nárazový impulz čerpania eurofondov, čakali sme však ešte výraznejšie spomalenie, píše analytička Národnej banky Slovenska Anna Vladová.

Investície sa ale neprepadli až tak výrazne, ako sa očakávalo po vysokej dynamike z konca minulého roka. Optimizmus teda pochádza z domácej časti ekonomiky. Aj súkromná spotreba pokračovala v raste. Avšak v porovnaní so zdrojmi, ktoré plynú domácnostiam z trhu práce, stále ide len o malátny rast spotreby. Domácnosti viac šetria.

V 1. štvrťroku 2016 sa medziročný rast slovenskej ekonomiky zmiernil zo 4,3 % koncom minulého roka na 3,4 % (sezónne neočistené údaje). Za spomalením je všeobecne očakávané výrazné pribrzdenie investičnej aktivity. Je to dôsledok odznenia nárazového čerpania eurofondov, myslí si Vladová.

Medzikvartálnemu rastu ekonomiky o 0,8 % pomohol stabilizovaný príspevok spotrebného dopytu. Rovnakou mierou ako celková spotreba prispel aj výsledok obchodovania so zahraničím. Napriek tomu, že export medzikvartálne poklesol, k rastu ekonomiky predsa len prispel čistý export, lebo oslabil import.

Prečítajte si aj:

Slovensko by malo ísť Európe príkladom a počas predsedníctva odbúrať aspoň malú časť zbytočnej byrokracie pri podnikaní

Na ekonomickom výkone 1. štvrťroka sa významne podieľal nárast zásob, čo vyvážilo pokles investícií. Nastal teda opačný jav ako koncom minulého roka. Mohlo ísť o časovo odlišné zaznamenanie eurofondov medzi spotrebnou a produkčnou stránkou.

Výkonom ekonomiky hýbu investície. Kým koncom minulého roka vzrástli o 3 %, začiatkom tohto roka medzikvartálne poklesli o 6,7 %. Investičnú aktivitu utlmila predovšetkým verejná správa. Jej investície poklesli takmer o štvrtinu v porovnaní s koncom roka 2015. Tu sme očakávali prudší prepad, ale eurofondové investície z predchádzajúceho programového obdobia pravdepodobne dobiehali aj začiatkom tohto roka (resp. zaúčtovali sa v národnom účtovníctve).

Objem investícií poklesol, pod svoju predkrízovú úroveň sa však neprepadol a naďalej sa nachádza v pásme udržateľného trendu. Investície hodnoteného štvrťroka sa udržali o 2,3 % nad kvartálnym priemerom roka 2008 (koncom roka 2015 sa investovalo o takmer desatinu viac oproti tomuto priemeru). Tvorba investícií sa v udržateľnom pásme drží od polovice roka 2015, kedy zaúčinkovali EÚ fondy a sčasti aj oživenie na trhu podnikových úverov.

Prečítajte si aj:

Slovenská ekonomika spomalila keď došli eurofondy, predpovede boli ešte opatrnejšie

Spotreba domácností vzrástla začiatkom roka 2016 medzikvartálne o 0,6 %. Okolo tejto dynamiky osciluje už jeden a pol roka. Domácnosti doposiaľ nezrýchlili tempo rastu spotreby, hoci zdroje plynúce z trhu práce na to vytvárajú dostatočný priestor už dlhšiu dobu, tvrdí analytička NBS.

Keď vychádzame z predpokladu, že doterajší dobrý vývoj na trhu práce mohol pevnejšie ukotviť pozitívne očakávania v sektore domácností, očakávali by sme rýchlejší rast spotreby. Až ďalší štvrťrok ukáže, či spotreba domácností prekoná svoju malátnosť. V každom prípade je vývoj HDP v 1. štvrťroku 2016 dobrým odrazovým mostíkom na dosiahnutie celoročného slušného výkonu ekonomiky aj po odznení eurofondov, potvrdzuje Vladová.

Ďalšie články:

Prepad hodnotenia podnikateľského prostredia sa spomalil, čaká sa, či s ním nová vláda niečo urobí

Na Slovensku sa vlani prvý raz vyrobilo viac ako milión automobilov

Singapur znova najlepšou biznis krajinou sveta, Slovensko sa posunulo na 35. miesto

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.