Aktuality Aktuálny graf

V apríli zamestnancov opäť pribudlo, mzdy už rastú pomalšie

Zvyšovanie platov oproti prvému štvrťroku sa spomalilo aj vďaka efektu marcovej Veľkej noci. Tento rok by však mali narásť o tri percentá.

Zvyšovanie platov oproti prvému štvrťroku sa spomalilo aj vďaka efektu marcovej Veľkej noci. Tento rok by však mali narásť o tri percentá.

Zamestnanosť za vybrané odvetvia v apríli medzimesačne vzrástla o 0,6 %. Medziročná dynamika dosiahla 2,2 % (oproti 1,8 % v marci). Priemerná mzda medzimesačne klesla o 1,8 %, pričom jej medziročný rast dosiahol 2,6 % (v marci to bolo až 6,8 %).

Zamestnanosť v apríli teda vzrástla pomerne solídnym tempom. K vývoju prispievajú všetky hlavné odvetvia. Mesačné indikátory signalizujú priaznivý vývoj zamestnanosti na druhý štvrťrok v súlade s predikciou, hodnotí analytik Národnej banky Slovenska Alexander Karšay.

Rast priemernej mzdy za vybrané odvetvia podľa neho na druhej strane spomalil. Čiastočne bol za tým efekt príplatkov k Veľkej noci, ktorý sa tento rok prejavil v marci. Ani vývoj fundamentov mzdového vývoja však nenaznačuje oveľa silnejšie tempo mzdového rastu.

Rast zamestnanosti v apríli bol podľa NBS výsledkom súhry vývoja vo všetkých hlavných odvetviach. Na medzimesačnej báze najviac vzrástla zamestnanosť v službách. O niečo miernejší, ale naďalej kladný bol vývoj v priemysle, obchode a stavebníctve.

Aktuálne mesačné indikátory súvisiace s vývojom zamestnanosti – napríklad očakávania zamestnanosti, či ekonomická výkonnosť jednotlivých odvetví – naznačujú, že nárast zamestnanosti by mal pokračovať aj v druhom štvrťroku. Tempo jej rastu by mohlo byť približne v súlade s predikciou NBS.

V apríli došlo k zmierneniu rastu priemernej mzdy za vybrané odvetvia. Čiastočne za to mohol efekt marcovej Veľkej noci, ktorý „nafúkol“ príplatky k mzdám za marec a následne ich nadmerne stlmil za apríl. Avšak aj bez tohto efektu by mzdy spomalili oproti silnému vývoju mesačnej štatistiky za prvý štvrťrok.

Spomalenie oproti prvému štvrťroku sa prejavilo vo väčšine odvetví, najviac však v službách a priemysle. Postupné utlmovanie mzdového rastu v stavebníctve už v apríli nepokračovalo. Momentálny vývoj mzdových fundamentov ako inflácia, produktivita práce, či rast dopytu po pracovnej sile sa pretavil do očakávaného mzdového rastu 3 % na tento rok pre súkromný sektor v rámci prognózy NBS.

Aprílový vývoj je približne v súlade s týmto očakávaním. Tlmiacim faktorom mzdových vyjednávaní je slabá inflácia, opačným smerom však pôsobí pretrvávajúci dopyt po nových zamestnancoch, vysvetľuje analytik NBS Alexander Karšay.

Prečítajte si aj:

Prepad hodnotenia podnikateľského prostredia sa spomalil, čaká sa, či s ním nová vláda niečo urobí

Koncepcia podpory centier služieb na Slovensku je málo ambiciózna, môžu vytvoriť oveľa viac pracovných miest

V zahraničí pracuje vyše 300-tisíc Slovákov, len málokto sa chce vrátiť domov

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.