Tlačové správy

Prieskum PAS o verejnom obstarávaní

Napísal PAS

Zvýšenie limitov pri zákazkách s nízkou hodnotou znížilo počet verejných súťaží

tlačová správa

21.11.2019

V priebehu novembra pripravila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) rýchly prieskum o verejnom obstarávaní. PAS zaujímalo ako vnímajú podnikatelia zmeny vo verejnom obstarávaní, prijaté v roku 2018 s platnosťou od 1.1.2019 s cieľom zjednodušiť a urýchliť procesy nákupu tovarov a služieb,

Ide o zmenu definície a postupov obstarávania pri „zákazkách s nízkou hodnotou“ (ZNH), ktorá umožnila veľkú časť verejných zákaziek ponúknuť iba vybraným firmám bez toho, aby sa o ne mohli uchádzať aj iní podnikatelia, a to zvýšením limitov pri ZNH na bežne a nie bežne dostupné tovary a služby.

Prezentované snahy o zrýchlenie súťaží boli negované zo strany podnikateľov obavami o zníženie transparentnosti súťaží a konkurencie v súťažiach. Z prieskumu vyplýva, že sa tieto obavy potvrdili. Výsledky prieskumu medzi podnikateľmi, v čase prijímania predmetných zmien v roku 2018, nájdete TU.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že 61,7% podnikateľov (z toho 27,7% určite áno a 31,9% skôr áno) má za to, že sa počet súťaží znížil. Zvyšných 38,3% (z toho 10,6% určite nie a 27,7% skôr nie) s týmto názorom nesúhlasí.

Väčšina podnikateľov (64% z toho 50% skôr nie a 14% určite nie), ktorí sa zúčastňujú verejného obstarávania sa vyjadrila, že verejné obstarávanie sa po zmenách platných 1.1.2019 nezrýchlilo.

So zrýchlením verejného obstarávania súhlasí 28% (z toho 6% určite áno a 22% skôr áno) podnikateľov. Zvyšných 8% to posúdiť nevedelo.

Väčšina podnikateľov (62,8% z toho 25,5% určite nie a 37,3% skôr nie), ktorí sa zúčastňujú verejného obstarávania sa vyjadrila, že sa verejné obstarávanie po zmenách platných 1.1.2019 nestransparentnilo.

S tým, že verejné obstarávanie je od 1.1.2019 transparentnejšie súhlasí iba 27,5% (z toho 5,9% určite áno a 21,6% skôr áno) podnikateľov. Túto otázku posúdiť nevedelo 10% podnikateľov.

Viac ako 83% podnikateľov (z toho 47,3% určite áno a 36,5% skôr áno) súhlasí s tým, aby sa zákazky s nízkou hodnotou zverejňovali v elektronickom Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Zvyšných 16,2% (z toho 12,2% skôr nie a 4% určite nie) so zverejňovaním zákaziek nesúhlasí.

Podnikatelia považujú verejné obstarávanie v Slovenskej republike za: neefektívne (54,4%), nedôveryhodné (53,2%), stratu času a nákladov (46,8%), skorumpované (34,2%), efektívne (5,1%), rýchle a transparentné (3,8%). Žiadny z respondentov nepovažuje verejné obstarávanie v SR za dôveryhodné.

Dôvodov, prečo sa podnikatelia nezúčastňujú verejných obstarávaní je mnoho. Najviac zastúpený názor je, že víťaz je vopred dohodnutý (50,8%), nedozviem sa včas o súťaži (38,1%), je nedôveryhodné (34,9%), je netransparentné (23,8%), neviem o tom, že by sa v mojej oblasti verejné obstarávanie realizovalo (20,6%). Iné dôvody uviedlo 14,4% podnikateľov.

Takmer polovica (49,4%) odpovedajúcich sa zúčastňuje verejných obstarávaní. Ostatní (50,6%) nie.

Celý prieskum vrátane grafov si môžete pozrieť TU.

V prípade otázok som Vám k dispozícii.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.