Prieskum názorov riadiacich pracovníkov 2014

Vážená pani riaditeľka / Vážený pán riaditeľ,

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), ako partnerská organizácia Svetového ekonomického fóra, v rámci svojich pravidelných aktivít pravidelne spolupracuje s touto renomovanou medzinárodnou inštitúciou pri tvorbe Správy o globálnej konkurencieschopnosti.

Najdôležitejším zdrojom informácií pri vytváraní Správy o globálnej konkurencieschopnosti je celosvetový Prieskum názorov riadiacich pracovníkov. Touto cestou si Vás v mene profesora Klausa Schwaba, zakladateľa a výkonného predsedu Svetového ekonomického fóra a editora Správy, dovoľujeme osloviť s prosbou o spoluprácu a zapojenie sa do tohtoročného prieskumu. Ide o jednoduchý pocitový prieskum, v ktorom sú otázky a odpovede zostavené tak, aby odrážali Vaše názory a skúsenosti z praxe.

Sme presvedčení, že ako predstaviteľ (ka) podnikateľského sektora máte záujem o zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku, k čomu Správa odhaľovaním silných a slabých stránok ekonomík prispieva. Aj preto veríme, že do 1. mája 2014 sa nám aj vďaka Vášmu príspevku podarí zozbierať dostatočné množstvo vyplnených dotazníkov, ktoré budú následne reprezentovať Slovenskú republiku v prestížnom medzinárodnom porovnaní – v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra.

Vopred ďakujeme za spoluprácu.

Na stiahnutie:

PRIESKUM NÁZOROV RIADIACICH PRACOVNÍKOV 2014
(vo formáte MS Word)

Správa o globálnej konkurencieschopnosti predstavuje jedno z najkomplexnejších porovnaní ekonomík sveta. Pri zostavovaní Správy jej tvorcovia využívajú všeobecne dostupné štatistické údaje v kombinácii s unikátnymi údajmi z prieskumu, do ktorého sa v predchádzajúcom roku zapojilo rekordných 13 500 manažérov z celého sveta.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.